لینک های دسترسی

پنتاگون: افغانستان به کمک های درازمدت نیاز دارد


گزارش جدید وزارت دفاع ایالات متحده امریکا عنوانی کانگرس آن کشور حاکی است که برای حمایت از نیرو های امنیتی افغان به دنبال خروج قوای ناتو از آن کشور در سال آینده، به مساعدت های دراز مدت نظامی خارجی نیاز خواهد بود.

مقام های ارشد نظامی ایالات متحده در این گزارش شش ماهه که روز سه شنبه نشر شد، گفته اند که به آموزش های چشمگیر امنیتی و مساعدت های مالی خارجی نیاز است تا از توانمندی حکومت کابل در مبارزه بر ضد شورشگری طالبان، اطمینان حاصل شود.

این گزارش در حالی نشر می شود که مذاکرات میان مقام های امریکایی و افغان در مورد موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه در حال تعلیق قرار دارد.

پیتر لافوی، معاون وزارت دفاع ایالات متحده روز سه شنبه گفت که در صورت عدم توافق کابل و واشنگتن، امریکا مجبور خواهد شد که سربازان خود را از افغانستان بیرون کند.

در این گزارش از توانمندی های فزایندۀ حکومت افغانستان در ارایۀ خدمات اساسی در بخش های آن کشور تصدیق شده است. اما در عین حال گزارش هشدار داده است که حکومت کابل در کاهش فساد یا دسترسی موثر به اکثر مناطق روستایی افغانستان ناکام بوده است.
XS
SM
MD
LG