لینک های دسترسی

Breaking News

اکثریت مطلق پاکستانی‌ها خواستار قوانین شرعی اند


بیشترین میزان حمایت از اسلام سیاسی در پاکستان تثبیت شده است
بیشترین میزان حمایت از اسلام سیاسی در پاکستان تثبیت شده است

یک سروی تازه نشان داده است که اکثریت مطلق پاکستانی ها خواستار انفاذ قوانین شرعی در کشور شان اند.

نظر پرسی تازۀ مرکز تحقیقاتی پیو حاکی است که ​۷۸ درصد پاکستانی‌ها از نفوذ احکام قرآنی در قوانین نافذ در کشور شان حمایت کرده اند.

نظر شهروندان کم از کم ده کشور با جمعیت عمدتاً مسلمان در این سروی گرفته شده است. یافته های این سروی به "اختلاف نظر چشمگیر" جوامع مسلمان در مورد قوانین مبتنی بر احکام قرآن پی برده است.

مرکز تحقیقاتی پیو گفته است که انگیزه‌های احتمالی این اختلافات، بافت‌های تاریخی و دینی و نیز عوامل فردی چون رعایت شدید مناسک دینی، سن و سویۀ تحصیلی افراد شرکت کننده در این سروی بوده است.

نظرپرسی پیو نشان داده است که نصف یا بیشتر پاسخ دهنده‌گان در چهار کشور – پاکستان، سرزمین‌های فلسطینی، اردن و مالیزیا – گفته اند که قوانین کشورهای شان باید شدیداً از قرآن پیروی کند.اما ترکیه که شمار زیاد جمعیت آن نیز مسلمان است، در نظرپرسی پیو به عنوان یک کشور سیکولر تبارز کرده است. تنها ۱۳ درصد شهروندان ترکیه با نفوذ قرآن در قوانین کشورشان توافق داشته اند.

در لبنان و ترکیه پاسخ دهند‌ه‌گان جوان به پیمانۀ کمتر از سالمندان، مایل به این بوده اند که قرآن منبع قوانین در کشورشان باشد.

در نایجریا، ترکیه، بورکینافاسو، اندونیزیا، لبنان و سنگال افرادی دارای سویۀ تعلیمی متوسطه در مقایسه با کسانی که سویۀ تعلیمی پایانتر از دورۀ متوسطه داشته اند، کمتر مایل به آن بوده اند که قوانین کشوری شدیداً از احکام قرآن پیروی کند.

پیروی جدی قوانین از احکام شرعی، در شماری از کشورها حمایت فزاینده پیدا کرده است اما دلیل آن ذکر نشده است. به گونۀ مثال در فلسطین میزان حمایت از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

اما در شماری از کشورها مانند اردن میزان حمایت از نفوذ قرآن در قوانین کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و اکنون ۵۴ درصد پاسخ دهندگان خواستار پیروی جدی قوانین کشور از احکام قرآنی استند.

مرکز تحقیقاتی پیو که سال گذشته با ۱۰ هزار نفر در این مورد مصاحبه کرده بود، نتیجۀ نظرپرسی را روز چهار شنبه اعلام کرد. احتمال اشتباه در نتیجۀ این تحقیق ۳.۴ تا ۴.۳ درصد خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG