لینک های دسترسی

Breaking News

پلیت ۳۱۴ و نگرانی مردم بلخ


اخیراً وسایط با پلیت شماره ۳۱۴ که مختص اعضای شورای ولایتی بلخ است، در این ولایت افزایش یافته و سبب نگرانی مردم شده است.

باشندگان ولایت بلخ با نگرانی از افزایش پلیت‌های وسایط با شماره ۳۱۴ شورای ولایتی می‌گویند که این پلیت‌ها در وسایط اقارب و خویشاوندان اعضای شورای ولایتی نصب شده است و از آن، افراد و گروه‌های مافیایی نیز استفاده سوء می‌کنند.

به گفتۀ برخی باشندگان بلخ، پولیس افرادی را که با وسایط که شمارۀ پلیت آن ۳۱۴ است، بازرسی نمی‌کند و آنان نگرانی دارند که اگر جلو چنین تقلب گرفته نشود، ممکن سوء استفاده را برای "گروه‌های مافیایی" بیشتر سازد.

وحید اوریا، یک باشندۀ بلخ، به صدای امریکا گفت موترهای شیشه سیاه با پلیت‌های ۳۱۴ بدون بازرسی پولیس و ترافیک می‌توانند دست به کارهای خلاف بشری بزند.

آقای اوریا گفت"به نظر من یک سوء استفاده خیلی بزرگ است از این پلیت و از نام شورای ولایتی. اصلاً ترافیک این موترها را غرض نمی‌گیرد؛ پولیس اینها را غرض نمی‌گیرد، چون مربوط وکلا و شورای ولایتی است. این موترها می‌تواند قاچاق بکنند؛ اختطاف بکنند؛ حمل سلاح بکنند و هرکاری می‌تواند بکنند چون پولیس آنها را غرض نمی‌گیرد".

در همین حال، اسدالله اسد، مدیر ترافیک بلخ، به صدای امریکا گفت که استفاده از پلیت با شماره ۳۱۴ به استثنای شورای ولایتی بلخ، توسط سایر افراد هیچ گونه توجیه قانونی نداشته و به صورت "خودسر" ساخته شده است.

آقای اسد گفت "این پلیت، پلیت خودسازی است و کدام صبغه قانونی ندارد، هرکی ساخته، خودش ساخته و پلیت‌ها را ریاست صکوک وزارت مالیه طبع می‌کند و اگر در صورتی که طبع آن نباشد، فاقد اعتبار قانونی است".

پولیس ترافیک بلخ می‌گوید که قرار است در جریان ماه آینده برنامه جمع‌آوری وسایط را که پلیت‌های خود سر دارند، آغاز کنند.

اما افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، پذیرفت که اعضای این شورا برای افرادی غیرمسؤول پلیت‌های با شماره ۳۱۴ را توزیع کرده اند، اما تاکید کرد که این پلیت‌ها دولتی است—نه ساخت افراد غیر مسؤول.

آقای حدید گفت "این پلیت‌ها به طور رسمی از طرف دولت برای ما داده شده و برای شورای ولایتی بربنیاد نمرات خاص اینها تنظیم شده است؛ اما این را قبول می‌کنم که یک عدۀ از وکلای محترم با دوستان و یک عده هم با خانواده‌های خود از این پلیت استفاده می‌کنند. هر آن وکیلی که از این پلیت به صورت غیرقانونی از آن استفاده می‌کند، باید به پنجه قانون سپرده شود".

نگرانی باشندگان بلخ از افزایش وسایط شیشه سیاه با پلیت‌های ۳۱۴ در حالی مطرح می‌شود که در جریان یک ماه گذشته نزدیک به پنج رویداد آدم ربایی در این ولایت به وقوع پیوسته است.

XS
SM
MD
LG