لینک های دسترسی

Breaking News

مسوولان صحی: محو کامل پولیو در افغانستان به مبارزۀ مشترک نیاز دارد


کمپاین محو پولیو در ولایت فراه، ماه مارچ سال ۲۰۲۲

مسوولان مرکز محو پولیو در افغانستان می‌گویند که آن‌ها به تنهایی نمی‌توانند از گسترش ویروس پولیو جلوگیری کنند و این امر به مبارزۀ مشترک و همگانی نیاز دارد.

مسوولان مرکز محو پولیو در افغانستان می‌گویند، که هرچند آن‌ها در راستای مبارزه با ویروس پولیو دست‌آورد‌های چشمگیری داشته اند، اما ریشه‌کن کردن کامل این ویروس مستلزم همکاری گستردۀ مردم است.

داکتر نیک ولی شاه مومن، مسوول مرکز محو پولیو در افغانستان می‌گوید که برای محو کامل ویروس وحشی پولیو لازم است تا مردم با نهاد‌های ذیربط همکاری کنند.

آقای مومن در این رابطه به صدای امریکا گفت: "مبارزۀ مشترک با پولیو بسیار مفید بوده و مستلزم همکاری همه‌جانبۀ مردم، کارکنان صحی، سکتور خصوصی، بزرگان جامعه و نهاد‌های صحی بین‌المللی است."

به گفتۀ وی، آن‌ها برای جلب همکاری بیشتر مردم برنامه‌ها و پلان‌های خوبی روی‌دست دارند، که عمدتاً پس از راه اندازی هر کمپاین مورد بازنگری قرار گرفته و به خلا‌ها و کمبودات آن رسید‌گی لازم صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، برخی از شهروندان کابل می‌گویند که آن‌ها در راستای آگاهی‌دهی عامه و تطبیق واکسین پولیو برای کودکان زیر سن پنج سال، با کارکنان صحی همکاری می‌کنند.

سهراب، یک تن از باشند‌گان شهر کابل به صدای امریکا گفت: "هر باریکه واکسیناتوران به منطقۀ ما می‌آیند، ما با آن‌ها همکاری می‌کنیم، تا این بیماری معلول کننده به طور کامل از افغانستان محو شود."

پامیر باشندۀ دیگر شهر کابل می‌گوید: "خوشبختانه اکنون خانواده‌ها اهمیت واکسین پولیو را به خوبی درک کرده اند و در زمینهٔ تطبیق واکسین به کودکان شان، با واکسیناتوران همکاری می‌کنند."

به گفتۀ آقای پامیر، قبل از این شماری زیادی از خانوده‌ها با تطبیق واکسین پولیو مخالفت می‌کردند، اما در حال حاضر تعداد خانواده‌های که کودکان شان را واکسین نمی‌کنند به‌گونۀ قابل ملاحظه کاهش یافته اند.

قابل یادوری است که در حال حاضر ۹۹ درصد کودکان شهر کابل به واکسین پولیو دسترسی دارند، اما هنوز هم در برخی از مناطق دور‌دست افغانستان شماری زیادی از کودکان بنابر عدم آگاهی خانواده‌ها و یک‌عده عوامل دیگر از قطرات واکسین پولیو محروم اند.

XS
SM
MD
LG