لینک های دسترسی

Breaking News

کمپاین فرعی پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان آغاز شد


کمپاین فرعی پولیو اخیر که بنابر مشکلات تخنیکی تنها در چهار ولایت شرقی تطبیق گردید از روز دوشنبه در ۱۸ ولایت دیگر به شمول کابل آغاز گردید.

در این دور کمپاین بیشتر از چهار میلیون طفل در ۹۶ ولسوالی که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند، واکسین می گردند.

در این دور کمپاین بیشتر از یک میلیون طفل زیر سن پنج سال در شهر کابل واکسین پولیو می شوند اما این کمپاین در ولسوالی های کابل تطبیق نمی گردد.

گلا خان ایوب، معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که در شهر کابل رفت و آمد مردم از یک نقطه به نقطه دیگر به خصوص از ولایات شرقی و جنوبی بیشتر است به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا اطفال زیر سن پنج سال در شهر کابل تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند.

ایوب گفت "نفوس شهر کابل را شما می دانید که یک کتله بزرگ است. نفوس به شکل متراکم است و سرایت ویروس پولیو در آن زیاد است از این سبب تیم تخنیکی فیصله کرد که تنها در شهر کابل باشد و دیگر جاها زیاد معروض به خطر نیست از این خاطر ولسوالی ها را ما در این کمپاین شامل نساختیم."

معاون معافیت کتلوی می گوید که هنوز هم در شهر کابل نقاطی وجود دارد که بیشتر تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارد.

گلا خان ایوب گفت "نواحی که در شرق کشور استند، خصوصا ساحات پلچرخی و احمد شاه بابا، بگرامی و ناحیه هشتم چون باشنده های ولایات شرقی در آن جا زندگی می کنند در آنجا هنوز هم گردش ویروس پولیو جریان دارد. هراس این وجود دارد که ویروس پولیو را در آن نقاط و نواحی با آمدن شان انتقال بدهند."

اما او می گوید که آنها تدابیری را گرفته اند و در آن مناطق کمپاین های فرعی را به راه می اندازند.

او یکبار دیگر از والدین خواست که با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال شان از فلج شدن اطفال شان جلوگیری نمایند.

در این دوره، کمپاینران به شمول زنان به عقب دروازه های مردم می روند و اطفال را واکسین می کنند و والدین نیز با شنیدن صدای کمپاینران اطفال شانرا برای واکسین می آورند.

یک مادر که اطفال اش را برای واکسین کردن آورده بود گفت "امروز هم واکسین کردم اطفال خود را و هر بار واکسین می کنم. چهار طفل خرد دارم از مادران می خواهم که اطفال شان را واکسین کنند."

معاون معافیت کلتوی وزارت صحت می گوید که کمپاین فرعی در کابل برای مدت سه روز ادامه می یابد اما در روز چهارم واکسیناتوارن جاهایی را که اطفال بنابر عوامل مختلف از واکسین باز مانده اند مشخص می نمایند و به تاریخ پنجم آگست اطفالی که واکسین نشده اند واکسیناتوارن دوباره به درب خانه های آنها می روند و اطفال را واکسین می نمایند.

XS
SM
MD
LG