لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: منابع ما برای مردم است نه برای اقلیت و دزدان


محمداشرف غنی که در مراسم برنامه افتتاح "انکشاف نظام زمین‌داری در افغانستان" در ارگ صحبت می‌کرد؛ منابع طبیعی کشورش را مالکیت اکثریت قاطع شهروندان افغان خواند و گفت که منابع آن کشور برای یک "اقلیت، دزدها و غاصبین" نیست.

رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در جریان سخنرانی‌اش گفت که باید از املاک دولتی استفاده اعظمی شود و هیچ زمین دولتی مربوط وزارت ها و یا نهاد دیگری نیست، بلکه ملکیت شهروندان افغان است.

رئیس جمهور افغانستان گفت کرد که شهروندان آن کشور حق دارند در گوشۀ سرزمین شان زندگی کنند و تاکید کرد که "منابع ما، برای مردم ما {است} نه برای یک اقلیت، نه برای دزدان، نه برای غاصبین. {در این راستا} هرگونه مقاومتی که {موجود} باشد، آ{آنرا} می‌شکنیم."

آقای غنی، تاکید کرد که برنامه سرتاسری اراضی افغانستان به گونۀ درست آن عملی خواهد شد و هرگونه بی‌توجهی در این بخش قابل قبول نیست.

به گفتۀ رئیس جمهور افغانستان، قرار است که مانند کُد جزایی افغانستان، تمام امور اراضی این کشور نیز تحت یک قانون واحد درآورده شود و "هدف ما این است که یک کُد واحد اراضی تمام امور اراضی افغانستان را تامین کند و هر افغان بفهمد که حقوق و وجایب‌اش چیست...این زود عملی می‌شود."

حکومت افغانستان در حالی برنامۀ انکشاف نظام زمین‌داری را در این کشور افتتاح کرد که بر اساس آمار ادارۀ اراضی افغانستان، نزدیک به ۱.۳ میلیون جریب زمین غصب شده است. از این میان نزدیک به یک میلیون جریب زمین‌های دولتی و متباقی املاک شخصی اند که توسط ۱۵هزار و ۸۳۱ فرد غصب شده است.

رئیس جمهور غنی گفت "ما غصب را رفع خواهیم کرد. اما تا جایداد مطمئن وجود نداشته باشد، از ثروت نهفتۀ خود ما استفاده نخواهیم توانست، بنابرین یک دیدگاه واضح که هر وجب افغانستان از نگاه ملکیت عامه، ملکیت خصوصی و ملکیت دولتی، علفچر و غیره به صورت منظم واضح شود، این اساس زندگی آیندۀ ما را تشکیل می‌دهد."

ادارۀ اراضی افغانستان، برای بهبود مدیریت و جلوگیری از غصب زمین، یک پلان ستراتیژیک پنج ساله را تدوین کرده است.

قرار است که در برنامه "انکشاف نظام زمین‌داری در افغانستان" نهادهای حکومتی با همکاری بانک جهانی و برنامه غذایی سازمان ملل متحد، روی یک مدل واحد امور زمین‌داری که به شرایط افغانستان مطابقت داشته باشد، به نتیجه برسند.

XS
SM
MD
LG