لینک های دسترسی

Breaking News

لغو ادامه کار یک ثلث اعضای مشرانو جرگه


به اساس قانون ۳۴ تن از اعضای مشرانو جرگه به نمایندگی از شوراهای ولسوالی ها به این جرگه معرفی میشوند.
به اساس قانون ۳۴ تن از اعضای مشرانو جرگه به نمایندگی از شوراهای ولسوالی ها به این جرگه معرفی میشوند.

رئیس جمهورغنی با صدور فرمانی کار یک ثلث مشرانو جرگه را که به نمایندگی از شورا های ولسوالی دراین جرگه حضور دارند،لغو نموده است.

به اساس قانون ۳۴ تن از اعضای مشرانو جرگه به نمایندگی از شوراهای ولایتی،۳۴ تن به نمایندگی از شوراهای ولسوالی و۳۴ تن هم انتصابی اند که از سوی رئیس جمهوربه این جرگه معرفی میشوند.

اما در دو دور گذشته مشرانو جرگه به دلیل اینکه انتخابات ولسوالیها برگزارنشده بود ۳۴تن دیگر هم از شورا های ولایتی به نمایندگی از شورا های ولسوالی دراین جرگه حضور یافته بودند.

اکنون رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور فرمانی کار این ثلث را لغو اعلام نموده وگفته است که دوره کاری یک ثلث مشرانو جرگه که از طریق شورای های ولایتی به عوض شوراهای ولسوالی آمده بودند،بعد از انتخابات شوراهای ولایتی خاتمه یافته واین ثلث دیگر نمیتواند که به کارش ادامه بدهد.

دراین فرمان که روز گذشته به مشرانو جرگه فرستاده شده است آمده است که دولت انتخابات شوراهای ولسوالی را نیز برگزار میکند.

عبدالهادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه در نشست عمومی این جرگه امروز گفت"روز گذشته حکم رئیس جمهور به ما رسیده است وگفته است تا وقتی که انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار میگردد مشرانو جرگه با دو ثلث به کارخود ادامه بدهد".

در نشست مشرانو جرگه همه سناتوران فرمان رئیس جمهور را تایید نمودند اما یک تن از سناتوران با آن مخالفت نشان داد وآنرا رد نمود.

حسیب الله کلیمزی یک تن از سناتوران گفت که با رفتن این افراد نصاب مشرانو جرگه برهم میخورد باید رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی یا این افراد بماند ویا اینکه افرادی جدیدی را از شوراهای ولایتی به این جرگه به عوض این ثلث معرفی کند.

اما زلمی زابلی عضو دیگر این جرگه فرمان رئیس جمهور را تایید نموده وگفت که این افراد در حالیکه شوراهای ولایتی قبلی لغو شده نمیتوانند مطابق به قانون به کارشان ادامه بدهند.

او افزود یا رئیس جمهور از شورا های ولایتی جدید افراد تازه را به این جرگه معرفی کند ویا اینکه مشرانو جرگه منتظر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی باشدتا به نمایندگی از آن شورا ها یک ثلث به این جرگه بیایند.

در موافقتنامه دو نامزد قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی شده بود ودرآن آمده است که انتخابات شورای های ولسوالی همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار گردد.

اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات قبلا به صدای امریکا گفته بود که کمیسیون انتخابات حاضر است که انتخابات شوراهای ولسوالی را همزمان با انتخاباتی پارلمانی برگزار کند اما نه به تاریخ دوم ثور.

آقای نورستانی گفته بود که ممکن برای انتخابات شوراهای ولسوالیها در حدود ۲۰ هزار نفر خود را نامزد نمایند و ممکن ۴۰۰۰نفر کامیاب گردند که به زمانی بیشتری نیاز است و در آن صورت باید تاریخ انتخابات تغییر کند.

XS
SM
MD
LG