لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور غنی حکم انتخابات کمیته ملی المپیک را صادر کرد


ریاست جمهوری افغانستان به کمیتۀ ملی المپیک افغانستان هدایت داده است تا به منظور جلوگیری از خلای مدیریتی و موجودیت نهاد های موازی، کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در اسرع وقت انتخابات ریاست آن کمیته را برگزار کند.

ظاهر اغبر، رئیس پیشین کمیتۀ ملی المپیک، روز گذشته بر اساس حکم رئیس جمور غنی، به حیث جنرال قونسل افغانستان در شهر مونشن آلمان مقرر شده است.

پیش از این دو کمیتۀ موازی به هم، در بخش المپیک افغانستان فعالیت داشت که رهبری یکی آن را آقای اغبر و دیگری را محمود حنیف به عهده داشت که براساس این حکم هر دو اداره ملغی قرار داده شده است.

در حکم رئیس جمهور آمده است که انتخابات باید "بر اساس منشور کمیته المپیک آسیایی و جهانی، اساسنامه، اسناد و مقررات داخلی و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برگزار گردد."

محمد اشرف غنی در این حکم، از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان خواسته است تا هیاتی را به منظور "زمینه سازی تغیرات و اجرای انتخابات، تحت نظر کمیتۀ المپیک جهانی" تعین کند، هیاتی که بر اساس حکم رئیس جمهور، در "مغایرت با اساسنامه ومنشور کمیتۀ المپیک جهانی قرار نداشته باشد."

المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و سپورت، به ویژه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، دستخوش اختلافات درونی و موجودیت ادارات موازی به هم بوده که برای نخستین بار رئیس جمهور افغانستان در این حکم از موجودیت آن ادارات موازی یاد آوری کرده و آن را ملغی قرار داده است.

ورزشکاران به ویژه اعضای تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی از عدم توجه و پرداخت حکومت به امور، مشکلات و وضعیت اقتصادی ورزشکاران شکایت کرده می گویند که با کمترین و حتی بدون امکانات تلاش می ورزند به دست آورد های نایل آیند.

XS
SM
MD
LG