لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهورغنی به ترکمنستان رفت


قرار است مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان نیز در مراسم تهداب گذاری پروژه تاپی اشتراک کنند.

رئیس جمهور غنی در راس هیئت بلند پایهء دولتی جهت افتتاح پروژه پایپ لاین گاز "تاپی "صبح امروز به عشق آباد پایتخت ترکمنستان رسید.

بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی حین ورود به شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان، از جانب مقامات بلند پایه آن کشور مورد استقبال قرار گرفت.

قرار است رئیس جمهور غنی در جریان سفر رسمی دو روزه به ترکمنستان، ضمن افتتاح پروژه تاپی، در کنفرانس "پالیسی های بیطرفانه، همکاریهای بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت" که با اشتراک سران کشورهای منطقه دایر میگردد، سخنرانی نماید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز دریک کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که قرار است سنگ تهداب پروژه تاپی به روز یکشنبه گذاشته شود.

رئیس جمهور غنی گفت "در عین حال به دنیا واضح ساختیم که افغانستان به سرعت تمام در حال ایجاد همکاری با اسیا مرکزی است پس فردا انشالله تعالی سنگ تهداب پروژه تاپی که از یک ده زیاتر ما برایش منتظر بودیم گذتشته خواهد شد، ترکمنستان نهایت اقدام وسیع را برای تحکیم اقتصاد افغانستان روی دست گرفته که بعد از سفر برایتان تشریح داده خواهد شد ".

قرار است مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان نیز در مراسم تهداب گذاری پروژه تاپی اشتراک کنند.

XS
SM
MD
LG