لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: تحصیل دختر پنج نسل را با سواد می کند


غنی: نقش زن افغان از داخل تمدن و فرهنگ افغانستان به صورت بنیادی تقویت شود نه با تاکید بر ارزش های بین المللی

فراهم آوری زمینۀ تعلیم، تحصیل، صحت، زمینه سازی برای پیشرفت اقتصادی زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان در اولویت های کاری دولت افغانستان قرار دارد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی به مناسبت هشتم مارچ، روز زن، ضمن بیان این موضوع گفت که نقش زن افغان از داخل تمدن و فرهنگ افغانستان به صورت بنیادی تقویت شود نه با تاکید بر ارزش های بین المللی.

آقای غنی گفت " تعهد اصلی ما این است که شرایط تحول بنیادی و پایدار را در نقش زن در جامعه به وجود آوریم و تحول باید در چهارچوب ارزش های والای اسلامی و ملی ما باشد، جامعه ما در تضاد با ارزش های بین المللی نیست اما اگر همیشه زنان افغان بر ارزش های بین المللی تاکید کنند در حقیقت خود را در تضاد با جامعه مواجه می سازند."

رئیس جمهور غنی همچنان محو خشونت علیه زنان در نهاد های دولتی و مراکز آموزشی را از وظایف اساسی دولت عنوان کرد و گفت که همه وزارتخانه ها مسوولیت دارند که از حقوق زنان دفاع کنند و موارد خشونت علیه زنان را گزارش دهند.

رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در قسمت ایجاد اسناد شرعی ملکیت های زنان افغان و میراث زنان توجه خاص دارد. او افزود که در سطح رهبری به زنان در تمام رده های دولتی زمینه کار مساعد خواهد شد.

اما رئیس جمهور غنی می گوید که زنان باید با توانمندی و استعداد خود در نهاد های دولتی به ویژه در پست های بلند دولت گماشته شوند نه به اساس روابط خانوادگی و شخصی. او گفت " سفارت می خواهید، معینیت ها می خواهید، ولایت می خواهید انشاالله بسیار خواهد شد اما به اساس معیار ها."

رئیس جمهور غنی در این مراسم همچنان گفت که نخستین پوهنتون زنان به زودی به کمک ترکیه در کابل ایجاد خواهد شد.او اضافه کرد که با شماری از کشورها به ویژه کشورهای عربی و اسلامی صحبت دارد تا زمنیه آموزش برای زنان افغان به سطح مدیریت و رهبری در داخل کشور فراهم گردد.

رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در پروژه های اقتصادی که از سوی مؤسسات بین المللی تمویل می شود باید مشارکت زنان در نظر گرفته شود.

در این مراسم که با شعار "توانمندسازی زنان، توامندسازی جامعه است" تجلیل شد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و بی بی گل غنی بانوی نخست افغانستان نیز شرکت داشتند.

خانم غنی گفت که به زن افغان نباید به عنوان یک موجود ضعیف نگریسته شود. او با خوشبینی از پیشرفت های زنان در سالهای گذشته گفت که در پنج سال آینده هدف دارد که زن افغان هم در خانه و هم در بیرون از منزل مورد احترام قرار گیرد.

زنان افغان نیز به مناسبت روز جهانی زن، فهرستی از خواسته های شان را به رئیس جمهور افغانستان ارایه کردند که تعیین یک زن در شورای عالی قضا، عضویت وزارت امور زنان در کمیته ملی بودیجه، ایجاد کمیته تساوی جنسیت در جمع کمیته های شورای وزیران، تصویب قانون خانواده، مقرره منع تبعیض، مقرره منع آزار و ازیت جنسی دختران در محیط کار و آموزش، انتخاب زنان مستعد در سطوح تصمیم گیری به ویژه در وزارتخانه ها، بازنگری دوسیه های زنان زندانی و بهبود شرایط محابس و مراکز اصلاح دختران بخشی از آن بود.

XS
SM
MD
LG