لینک های دسترسی

Breaking News

ستانکزی زیر تدابیر شدید امنیتی برای تایید معرفی شد


قرار است که معصوم ستانکزی در هفته آینده به این جرگه حاضر ودر مورد برنامه هایش به ولسی جرگه معلومات ارایه نماید.

همزمان با معرفی نامزد وزیر دفاع ملی برای تایید ولسی جرگه به روز چهارشنبه٬ تمام راه های منتهی به شورای ملی مسدود گردیده بود وتدابیر سخت امنیتی دراطراف شورای ملی گرفته شده بود.

قرار بود که نامزد وزیر وزارت دفاع ملی دوشنبه هفته گذشته به این جرگه معرفی گردد اما با حمله مهاجمین انتحاری در همان روز به ساختمان شورای ملی این روند به تعویق افتاد.

هنگام حمله به ساختمان شورای ملی معاون دوم رئیس جمهور ونامزد وزیر دفاع ملی در داخل ساختمان شورای ملی بودند.

قرار است که محمد معصوم ستانکزی در هفته آینده به این جرگه حاضر و در مورد برنامه هایش به ولسی جرگه معلومات ارایه نماید.

دیگر نامزدان

از سوی دیگر امروز خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی، سید یوسف حلیم و انیسه رسولی نامزدان عضویت شورای عالی ستره محکمه نیز به این جرگه ازسوی معاون دوم رئیس جمهور معرفی شدند.

سرور دانش از وکلا خواست تا با توجه به ضرورت های موجود در عرصه نظام بانکداری، قضایی ودفاعی کشور،شورای ملی به حکومت وقوه قضایی کشور همکاری ،همدلی وهمبستگی وتصمیم قاطع جدی ومشترک خود د ر مبارزه با دشمنان افغانستان را نشان دهد وبه این افراد رای بدهد.

معاون دوم رئیس جمهور گفت که در حال حاضر ساختار ورهبری حکومتی ودولتی درمرکز وولایات درحال تکمیل شدن است واکثریت اعضای کابینه نیز تکمیل شده است.

او افزود که والیان بیش از ۲۶ ولایت تعین شده اند ووالی های باقیمانده نیز در روز های آینده تعین وبه کارشان آغاز خواهند کرد.

او وعده سپرد که در روز های نزدیک اعضای باقی مانده کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد.

نامزد وزیر دفاع ملی

معصوم ستانکزی در سال ۱۳۳۷ درقریه مغول خیل ولایت لوگر تولد شده و در پست های مختلف حکومت افغانستان کارنموده است.

او تحصیلات ابتداییه را در کابل و سند مافوق بکلوریا را از انستیتوت مرکز تربیوی مخابرات کابل، سند لیسانس را از مخابره حربی پوهنتون وسند ماستری را از پوهنتون کمبریج لندن بدست آورده است.

اواز سال ۱۳۶۲ به این طرف در پست های مختلف دولت از جمله وزارت دفاع، به حیث وزیر مخابرات وبه حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح کار نموده است.

انیسه رسولی

انیسه رسولی در سال ۱۳۴۶ در پروان تولد تحصیلات ابتداییه را در مکتب مریم کابل وعالی را در لیسه عایشه درانی به پایان رسانیده است.

او لیسانس رشته قضایی وسارنوالی را از فاکولته حقوق پوهنتون کابل وسند ماستری را دررشته حقوق جزا وجرم شناسی از پوهنتون اسلامی ایران بدست آورده است.

انیسه رسولی در بخش های مختلف قضایی کار کرده است.

محمد یوسف حلیم

محمد یوسف حلیم درسال ۱۳۳۷ تولد شده است .

او سند بکلوریا را از لیسه نادریه ،لیسانس را از فاکولته حقوق وعلوم سیاسی وسند ماستری را از پوهنتون آزاد اسلامی در رشته حقوق عمومی بدست آورده است ود ربخشهای مختلف وزارت عدلیه کار نموده است.

معاون دوم رئیس جمهور همچنان به روز چهارشنبه به وکلا گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در روز های نزدیک به کار آغاز مینماید.

او ابراز امید واری نمود که با آغاز کار این کمیسیون، زمینه اصلاحات لازم در سیستم انتخاباتی افغانستان فراهم گرددوبا رفع مشکلات مالی وتخنیکی تاریخ وتقویم انتخاباتی هر چه زودتر اعلام شود.

سرور دانش گفت که با فراهم نمودن فرصت مناسب امنیتی انتخابات شفاف وعادلانه پارلمانی در کشور برگزار گردد ودر نتیجه آن دوره هفدهم شورای ملی به کار آغاز نماید.

XS
SM
MD
LG