لینک های دسترسی

Breaking News

کمک های پنهایی "پرنس" به کودکان افغان


پرنس، ستاره مشهور موسیقی راک ایالات متحده

پرنس ماه گذشته میلادی درگذشت و پس از مرگ وی فاش شد که وی به یک سازمان خیریه پول می داد تا به یتیم های افغانستان در بخش تربیه څارندوی کمک کند. در زمان حیات پرنس، کسی از این کار خیریه وی آگاهی نداشت.

خانه څارندویان افغانستان – ساختمانی است که با کمک "پرنس"، آواز خوان مشهور امریکایی بنا شده است. اما تا کنون حتی خود څارندویانی که آنجا آموزش می بینند، آگاهی نداشتند که این ساختمان با کمک مالی "پرنس" اعمار شده است.

شماری از څارندویان جوان در محوطۀ مرکز ملی آموزش څارندوی یک آهنگ مشهور "پرنس" را تماشا می کنند. اما آنان همین امروز مطلع شدند که ساختمان خانه څارندوی را "پرنس" از پول شخصی خود اعمار کرده است.

عارفه، یک څارندوی جوان هنگام تماشای تصویر ویدیویی "پرنس" می گوید: "این یک ستاره مشهور موسیقی راک است. این آواز خوان به برنامه څارندوی ما کمک کرده است. نام اش را نمی دانم."

راضیه یک عضو دیگر څارندوی است. او می گوید: "ساختمان را که در آن درس می خوانیم، همین آواز خوان اعمار کرده است."

این څارندویان توسط موسسۀ خیریه "پارسا" آموزش می بینند. پرنس کمک های مالی خود را به موسسه پارسا داده بود.

ساختمان این مرکز څارندویان با پول پرنس اعمار گردیده است.
ساختمان این مرکز څارندویان با پول پرنس اعمار گردیده است.

مارنی گستافسن، رئیس اجراییه موسسه پارسا، می گوید که یک دوست وی به اسم "بیتی تیستو" با پرنس آشنایی داشت و توانست از آن آواز خوان مشهور برای حمایت څارندویان کمک به دست آورد.

مارنی گستافسن می گوید: "ما یک چک ۱۵ هزار دالری به دست آوردم. من متعجب و خوشحال شده بودم. به بیتی گفتم با این پول مرکز آموزشی برای څارندویان اعمار می کنیم. اما از بیتی پرسیدم این پول از کجا شد؟ او گفت این پول را پرنس ارسال کرده اما باید هیچ کس از آن باخبر نشود. من حتی در این مورد به شوهرم چیزی نگفتم."

ساختمان مرکز ملی آموزش څارندوی پنج سال پیش ویرانه ای بیش نبود، اما با کمک مالی پرنس دوباره گردید. پرنس در ۲۱ اپریل درگذشت. خانم مارنی، رئیس اجراییه موسسه پارسا گفت که بیش از این نخواست کمک پرنس برای کودکان افغان پنهان بماند.

مارنی گستافسن گفت: "پرنس با این کارش سزاوار احترام است. کمک وی به کودکان افغان بخش از زندگی پرنس است که مردم در مورد آن نمی دانست."

شمار څارندویان یتیم و بی بضاعت در زمان کمک مالی پرنس به حدود ۳۰ نفر می رسید، اما اکنون پس از سپری شدن پنج سال از کمک های پرنس، شمار څارندویان به دو هزار نفر رسیده است و در بسیاری بخش های اجتماعی فعال اند.

کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که ریاست افتخاری څارندویان افغان را نیز به عهده دارد، می گوید: "پرنس به هزاران جوان افغان کمک کرده است. من هم یکی از اعضای څارندوی هستم. څارندوی ما یک گروه منظم و بی نظیر است. از کمک های پرنس سپاسگذاری می کنم."

آقای سادات اذعان کرد که او هم در زمان حیات پرنس از این کمک ها آگاهی نداشت و فقط پس از درگذشت او در این مورد خبر شد.

موسسه پارسا از ۲۰ سال به این سو در افغانستان فعالیت داشته و پرورشگاه ها را در ۱۳ ولایت افغانستان کمک می کند. به این موسسه ۳۰۰ نفر کمک مالی می کند و بزرگترین نهاد کمک کننده آن سفارت ایالات متحده است.

XS
SM
MD
LG