لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج امیدبخش از بزرگترین برنامۀ واکسین کووید۱۹ در اسراییل


برنامۀ سریع و گستردۀ واکسیناسیون کووید۱۹ در اسراییل، این کشور را به بزرگترین مطالعۀ واکسین شرکت فایزر-بیوان‌تک تبدیل کرده و نتایج امیدوار کننده‌ای داشته است.

اکنون بیش از نیمی از اسراییلی‌های واجد شرایط، یعنی حدود ۳.۵ میلیون جمعیت آن کشور به گونۀ کامل یا قسمی واکسین شده اند. سالمندان و افراد معروض به خطر مثل کارمندان صحی نخستین کسانی بودند که واکسین شدند و اکنون واقعات کووید۱۹ در میان آنان افت چشمگیری داشته است.

ارن سیگل، از انستیتیوت وایزمن اسراییل می‌گوید که در میان اولین گروه واکسین شده ، ۵۳ درصد کاهش در موارد جدید، ۳۹ در صد کاهش بستری شدن درشفاخانه و ۳۱ در صد افت بیماری‌های شدید از اواسط ماه جنوری تا ششم فبروری مشاهده شده است.

اسراییل یکی از کشورهای پیشگام در برنامه واکسیناسیون کووید۱۹ بوده و آمار به دست آمده از آن کشور بینش هایی را در مورد میزان موثریت واکسین خارج از آزمایشات کلینیکی ارایه کرده و تصویری را مجسم می‌کند که کشورها در کدام مرحله ممکن به معافیت کتلوی دست یابند.

در طی دو هفته معلومات بیشتری در زمینه بدست خواهد آمد، زیرا تیم های پژوهشی تاثیرات واکسین را بالای جوانان، و همچنین جمعیت‌های هدفمند مانند افراد مبتلا به بیماری شکر، سرطان و زنان باردار، کم از کم ۱۰ مرتبه بیشتر از آزمایشات کلینیکی، مورد مطالعه قرار خواهند داد.

رن بلیسر، مدیر نوآوری شرکت بیمه صحی کلالت که برای بیش از نیمی از جمعیت اسراییل بیمۀ صحی فراهم کرده است، به خبرگزاری رویترز گفت: "ما باید افراد متنوع و زمان کافی برای پیگیری داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه گیری درستی داشته باشیم، و ما در حال رسیدن به آن مرحله استیم."

در همین حال وزارت صحت اسراییل می‌گوید که یافته های آنان نشان می‌دهد که واکسین فایزر ۹۰ تا ۹۵ در صد در مقابل نوع جدید بریتانیایی این ویروس نیز موثر می‌باشد.

روند تطبیق سرتاسری واکسین کووید۱۹ در اسراییل به تاریخ ۱۹ دسمبر آغاز شد. اما چهار روز پس از آغاز این کمپاین، نوع ساری بریتانیایی کروناویروس در نزد چهار بیمار در اسراییل تثبیت شد و اکنون ۸۰ درصد واقعات جدید کووید۱۹ در اسراییل از نوع بریتانیایی کروناویروس ناشی ‌می‌شود.

شرکت فایزر داده‌های برنامه واکسیناسیون در اسراییل را به گونۀ دقیق تعقیب می‌کند تا از نتایج آن در سراسر جهان استفاده شود.

اما این شرکت می‌گوید که "پیش بینی زمان دقیق شروع معافیت کتلوی" دشوار است زیرا عوامل تغییردهندۀ زیادی در این روند دخیل است.

XS
SM
MD
LG