لینک های دسترسی

Breaking News

ارتباط سرطان پروستات با سگرت کشیدن


تصویری از شکل سرطان انکشاف یافته یا میتاستاتیک پروستات

باآنکه در هر پنج فرد بالغ امریکایی، یک نفر آن به سگرت عادت دارد، حکومت ایالات متحده در هفتۀ روان اعلام نمود که به زودی قطی های سگرت را با تصاویری همراه میسازد که هوشداریه های شدید گرافیک صحی را به همراه دارد.

حتی با وجود همین هوشداریه ها نیز شمار زیادی از مردم در ترک سگرت با مشکلات رو برو می باشد.

میل ارسیگا زمانی به سگرت کشیدن آغاز کرد که فقط شانزده سال داشت.

" آه یکی از مشکل ترین کار های که در جهان شاید گاهی انجام دهید، همانا ترک سگرت است. من خیلی ها و به تکرار کوشش نموده ام تا سگرت را ترک کنم، اما هر بار موفق به این کار نشده ام."

دیگری میگوید که او سه یا چهار بار سگرت را ترک نموده است. اولین مرتبه زمانی بوده که وی ۲۰ سال داشته است. اما دوباره به سگرت رو آورده است.

استفاده از سگرت حد اقل میتواند به ۱۰ نوع مختلف سرطان به شمول سرطان شش بیانجامد.

اما اکنون به لست طویل امراض ناشی از سگرت یکی دیگر هم افزوده شد. ستاسی کینفیلد در رأس مطالعه یی قرار دارد که در آن ۵۰۰ مردی شرکت نموده که به سرطان پروستات تشخیص شده است . تحقیق کنندگان آنان را برای ۲۰ سال تحت مطالعه قرار داده اند. او میگوید:

" اکنون سرطان پروستات، مرض دیگری است که با کشیدن سگرت همراه شده است."

آنان دریافته اند، مردانیکه در حال حاضر سگرت میکشند، ۶۱ درصد در معرض خطر احتمالی مرگ به خاطر سرطان پروستات قرار دارند.

آنعده افرادیکه سگرت میکشند و در زمان تشخیص سرطان به سایر نقاط بدن شان انتشار نیافته است، ۸۰ درصد خطر مرگ را به خاطر ابتلا به سرطان پروستات دارا بوده اند.

کینفیلد میگوید، مردانیکه سگرت میکشند، و به سرطان پروستات مبتلا میباشند، باید سگرت را ترک نمایند تا بتوانند مدت زمان بیشتری را زنده بمانند. به این معنی که سگرت در موجودیت سرطان پروستات، مرگ دیر هنگام را زود تر به سراغ انسان میرساند.

آنهاییکه سگرت را ترک میکنند، این مطالعۀ حرف ها و وعده هایی برای آنان دارد.

"مرد هاییکه حد اقل ده سال قبل از تشخیص سرطان پروستات، سگرت را ترک میکنند، خطر مرگ به خاطر ابتلا به سرطان پروستات در نزد آنان درست همانند کسانی است که اصلاً به سگرت عادت نداشته اند."

تحقیق کنندگان میگویند، یافته های این تحقیق بسیار هیجان آور است به خاطریکه چند راه محدودی برای مرد ها وجود دارد تا خطر احتمالی مرگی را کاهش دهند که علت آن سرطان پروستات میباشد. اما برای کسانیکه بسیار سگرت میکشند این مطالعه تاثیر کمی خواهد داشت .

مطالعۀ که کشیدن سگرت را با سرطان پروستات ارتباط میدهد در نشریۀ انجمن طبی امریکایی به نشر رسیده است.

XS
SM
MD
LG