لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت با تقرر والی های جدید بامیان ودایکندی


این حرکت نمایندگان بامیان ودایکندی با واکنش های تند شماری از باشندگان این ولایات مواجه شده است.

اخیرأ محمد طاهر زهیر به جای غلام علی وحدت والی بامیان ومعصومه مرادی به حیث جای عبدالحق شفق طبق فرمان رییس جمهور غنی ازسوی ادارا ارگانهای محلی کشور به حیث والی های جدید معرفی شدند.

این حرکت نمایندگان بامیان ودایکندی با واکنش های تند شماری از باشندگان این ولایات مواجه شده است.

با نو ناظری موسوی یکی ازفعالین مدنی دایکندی دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت:" این اقدام وکلای شورای ملی وبعضی ازافراد بانفوس درولایت دایکندی اقدام قبل از وقت است وباید به خانم معصومه مرادی که جدیأ به حیث والی دراین ولایت تعین شده است فرصت داده شود تا برای این ولایت چه کار انجام داده می تواند".

روز گذشته جمعی از زنان خیمه های تحصن نمایندگان دایکندی را جمع کرده وحمایت شانرا از معصومه مرادی والی جدید این ولایت اعلام کردند.

اما امروز صبح عده ی از زنان ومردان دوباره خیمه های تحصن را درمخالفت با معصومه مرادی در نیلی، مرکز این ولایت برافراشتند.

نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم این ولایت درشورای ملی دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت:" خواست ما ازحکومت این است تا عبدالحق شفق سرپرست اداره محلی ولایت را به عنوان والی دایکندی مقرر نماید زیرا او دردو سال اخیر ازوالی های قبلی کرده بهتر کار کرده است".

آقای صادقی زاده نیلی می گوید درصورتی که حکومت به خواسته های ما جواب مثبت نگوید ما تظاهرات های گسترده را درسطح ولایت دایکندی وکابل پایتخت راه اندازی خواهیم کرد.

این درحالیست که شماری از زنان فعال در دایکندی مخالفت شانرا با این حرکت نمایندگان این ولایت ابراز کرده می گویند که قضاوت این وکلا قبل از وقت است.

ازسوی هم نمایندگان بامیان می گویند تا زمانی که رییس جمهور غنی برحکم تقرری طاهر زهیر به عنوان والی جدید این ولایت تجدید نظر ننماید آنان به تحصن شان پایان نخواهند داد.

عبدالرحمن شیدانی نماینده مردم بامیان درشورای ملی می گوید که به جای آقای زهیر هرفرد دیگری که به عنوان والی تعین شود ما مشکل نداریم.

پیش ازظهر امروز درکنفرانس مطبوعاتی فعالین مدنی واعضای شواری ولایتی بامیان خواستار پایان دادن به این تحصن شده ابراز داشتند که تداوم این حرکت ها سبب بروز تنیش های گروهی می شود.

حسین داد احمدی رییس دفتر مجما درولایت بامیان دراین کنفرانس گفت:" با تلاش های پیهم که داشتیم متأسفانه نه وکلا قناعت کردند و ازسوی حکومت مرکزی نیز جواب به دست ما نرسیده است".

آقای احمدی می گوید که ادامه مخالفت ها سبب بروز تنیش های سیاسی بین احزاب وگروه های کوچگ محلی خواهد شد که تنها مردم ازآن متضرر می شوند.

درطی چند روز اخیر مخالفت های گوناگون ازسوی دسته های از مردم بامیان علیه این خواست وکلا صورت گرفته است.

شماری ازباشندگان ولایت بامیان می گویند که وکلای این ولایت در طی چند سال دوره کاری شان هیچ توجهی به بامیان نکرده و آنان را به کم کاری متهم می کنند.

ازسوی هم درطی چند روز اخیر نمایندگی های احزاب مختلف دربامیان طی کنفرانس های مطبوعاتی مختلف حمایت شانرا از طاهر زهیر به حیث والی جدید بامیان ابراز کردند.

قبل ازظهر امروز دفتر ولایتی حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت، حمایت خود را از تقرری زهیر به حیث والی بامیان، ابراز داشتند.

معترضان درولایت بامیان خواستار معرفی شخصی دیگر به عنوان والی دربامیان هستند اما در دایکندی شماری از وکلا خواهان ابقای عبدالحق شفق سرپرست فعلی اداره محلی این ولایت هستند.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG