لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش ورود پناهجویان از طریق بحر به اروپا


انتظار میرود تعداد تازه واردین در فصل بهار که هوا بهتر میشود، بلند برود.

بیش از یک هزار پناهجو که روز یکشنبه از ساحل لیبیا نجات داده شده بودند، روز دوشنبه به یک بندر ایتالیا در جزیرۀ سیسلی رسیدند. یک کشتی نظامی جرمنی مهاجران نجات یافته را به بندر کتانیای ایتالیا رسانید.

ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد آی او ام، هفتۀ گذشته گزارش داد که تا نهم اپریل سال جاری ۳۱۹۹۳ مهاجر و پناهجو از طریف بحر به اروپا داخل شده اند. هشتاد فیصد آنان به ایتالیا و بقیه به یونان و هسپانیا رسیده اند.

این رقم به مقایسه با ۹۷ روز اول سال ۲۰۱۶ خیلی پایین تر است. در آن مدت ۱۷۲۷۷۴ نفر وارد اروپا شده بودند. تعداد تلف شدگان در همین مدت، در هردوسال، تقریبأ یک برابر است.

انتظار میرود تعداد تازه واردین در فصل بهار که هوا بهتر میشود، بلند برود.

از سوی دیگر مهاجرینی که راه غیرقانونی رسیدن به غرب اروپا را در پیش گرفته ولی در کشور های مسیر راه از جمله در کشور های بالقان گیر مانده اند، با وضعیت دشوار و برخورد خشونت آمیز مواجه میباشند.

از زمانی که اتحادیۀ اروپا سرحدات خود را به روی مهاجرین بسته، حدود هشت هزار مهاجر، که در میان شان تعداد زیاد افغانها نیز شامل اند، تنها در بلگراد پایتخت صربستان باقی مانده اند.

با اینهم گفته میشود که روزانه چند صد تن به کمک قاچاقبران از مرز ها به سوی غرب اروپا عبور میکنند، ولی اگر گیر بیافتند، از سوی نیرو های مرزی کشور هایی همچو هنگری، بلغاریا، و کرویشیا لت و کوب شده و برخورد زشتی را تجربه میکنند.


در سال ۲۰۱۵ میلادی بیشتر از ۱۷۱ هزار افغان در کشورهای مختلف اروپایی، بخصوص کشور های آلمان و سویدن تقاضای پناهندگی کرده اند ولی تقاضای بیشتر از ۵۰ فیصد آنها رد گردیده آمادگی برای عودت اجباری دارند.

راتب فقیری، معاون فدراسیون انجمن پناهندگان افغان در اروپا مستقر در هالند به صدای امریکا گفت که اخراج پناهجویان افغان بصورت جبری از یک سو مخالف حقوق بشر است و سوی دیگر مخالف کنفواسیون ۱۹۵۱ ژینو در مورد پناهجویان می باشد.

آقای فقیری گفت "وضعیت کنونی در افغانستان به گونه یی است که از یک طرف جنگ جریان دارد و از سوی دیگر شرایط زندگی حداقل بر کسانیکه دو باره به آن کشور می رود، موجود نیست. کنفوانسیون ژینو صراحت دارد که هر گاه زندگی یک فرد با تهدید مواجه باشد، نباید به آن کشور دو باره فرستاده شود."

از سوی دیگر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریگا گفته است که ترکیه تعهد کرده در بخش های مختلف افغانهای مهاجر و پناهجو را کمک کند.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به صدای امریکا گفته است که درجریان صحبت های اخیر با جانب ترکیه، مقامات ترکی تعهد کرده اند تا آنعده از افغان هایی را که به گونۀ غیر قانونی در ترکیه به سر میبرند، جبراً اخراج ننمایند.

XS
SM
MD
LG