لینک های دسترسی

Breaking News

ثبت بیش از ۵۰۰ شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی


کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفت که پس از نشر فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه به تاریخ دوازدهم سرطان، تا اکنون بیش از ۵۰۰ مورد شکایت و اعتراض در خصوص این فهرست ثبت شده است.

داکتر علی‌رضا روحانی، منشی و سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که روند ثبت شکایات در خصوص فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه به دو بخش تقسیم شده است.

بخش نخست شامل ثبت شکایات و اعتراض‌ها در مورد کسانی که به فهرست ابتدایی راه یافته اند، می‌شود و تا دو روز پس از نشر فهرست ابتدایی پایان یافت.

اما به گفتۀ روحانی، بخش دوم ثبت شکایات و اعتراض‌های نامزدانی است که در فهرست راه نیافته اند و از زمان نشر فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه تا دو هفته ادامه می‌یابد.

داکتر روحانی، افزود: "پروسه ثبت اعتراضات و شکایات همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از ۵۰۰ شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی واصل شده... چون هنوز در مرحله اولیه است، این تفکیک دقیقاً آمارش را نمی‌توانیم به شما بگوییم".

بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دوهزار و ۷۴۱ تن برای انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده بودند که از این میان ۱۳۹ تن در فهرست ابتدایی راه نیافته اند.

گزینش کمیشنران ولایتی

ثبت شکایات و اعتراض‌ها در مورد فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه در حالی جریان دارد که هنوز کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی تکمیل نشده است.

آقای روحانی، گفت که ریاست جمهوری افغانستان، به صورت قسمی فهرست کمیشنران ولایتی را که آنان فرستاده بودند، منظور کرده است.

او افزود: "ما با استفاده از فهرست منظورشدۀ جزئی، پنج ولایت مهم افغانستان که کابل، ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات این ها را کمیسیون‌های ولایتی‌اش را فعال ساختیم".

به گفتۀ روحانی، فعال‌شدن کمیسیون‌های ولایتی شکایات انتخاباتی به منظوری فهرست بقیۀ کمیشنران از سوی رئیس جمهور وابسته است که احتمالاً هفتۀ آینده ارگ آن را تأیید خواهد کرد.

منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی، با نگرانی گفت که تأخیر در منظوری کمیشنران ولایتی، کارهای آنان را با چالش مواجه خواهد ساخت؛ چون کارهای ولایات بدون کمیشنر در کابل مورد بررسی قرار می‌گیرند و فشار کار در مرکز افزایش خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG