لینک های دسترسی

Breaking News

مهاجرین جزیره لیسبوس یونان با مشکلات روزمره مواجه استند


مهاجرین در جزیره لیسبوس یونان می گویند که آنها با مشکلات روزمره در حالی مواجه استند که به نظر می رسد حکومت ازدحام مهاجرین را کاهش دهد، و ادارات امدادی از وضعیت زندگی آنان هشدار داده است.

کمپ دولتی موریا تقریبا سه برابر ظرفیت حدود ۹۰۰۰ مهاجر و پناهنده فعالیت دارد، صدها تن دیگر را مجبور می سازد تا به جنگلات بروند و خیمه های شان را در میان زباله ها بدون هیچ رعایت وضعیت صحی مناسب، امنیت، برق و سایر تسهیلات تعبیه کنند.

مهاجرین ساکن جنگلات سه شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها نگران امنیت شان به ویژه هنگام شب استند. تشناب های عمومی در فاصله دور استند و صف طولانی در تشناب ها وجود دارد، و آنها بیم دارند که شب بیرون بروند.

علی سه فرزند دارد که در ماه اگست وارد کمپ شد. علی ګفت "وضعیت اینجا بسیار بد است. ما تشناب به حد کافی نداریم، ما حمام نداریم، ما باید نیم ساعت، یک ساعت برای حمام و تشناب در صف منتظر بمانیم."

اطفال دیده می شوند که اطراف انباشته یی از زباله ها بازی می کنند، درحالی که مادران شان لباس های شان را داخل سطل ها روی زمین با آب نل های سیار می شویند. سایر مهاجرین شاخه های درخت را قطع می کنند تا سرپناه روی خیمه های شان بسازند، در حالی که یک مرد لین برق را از برج بالای خیمه شان وصل می کند.

علی گفت "شب اینجا وضعیت بسیار بد است ... اطفالم نمی توانند به تشناب بروند همه جا تاریک است و ما در جنگل استیم، چون ما در جنگل استیم، اطفال مان نمی توانند به تنهایی به تشناب یا حمام بروند."

در موریا، اعمال خشونت آمیز باعث بروز نگرانی های امنیتی درحالی شده است که صحت روانی و اوضاع صحی بدتر شده است. داکتران بدون سرحد، موسسه خیریه صحی، گفت که شاهد بحران صحی بی سابقه در موریا بوده است، جایی که بسیاری از نوجوانان را یافته اند که دست به خودکشی زده اند یا هر هفته به خود آسیب می رسانند.

یک مقام مسوول محلی تهدید کرده است که اگر مسوولین میزبان غیرقابل کنترول زباله ها را پاک کاری نکنند، آن کمپ را تا سی روز آینده مسدود خواهند کرد.

هفته گذشته، بیشتر از ده گروه حقوق بشری یونان را ترغیب کرده است تا آن کمپ ها را به اندازه یی کاهش بدهند که مناسب اسکان بشری باشد.

در ماه آگست، اداره پناهندگان ملل متحد یونان را ترغیب کرد تا انتقالات پناهجویان واجد شرایط را از جزایر اجین به ترکیه تسریع بخشد و متذکر شد که اوضاع در موریا در وضع بسیار بدی رسیده است.

دمیتریس اوراموپولوس، کمیشنر اتحادیه اروپایی برای مهاجرین چهارشنبه وارد آتن شد تا با الکسیس سیپارس، صدراعظم یونان ملاقات کند. این ملاقات بعد از آن انجام شده است که یونان روز قبل آن گفته بود دو هزار پناهجو را از لیسبوس به خاک ترکیه تا ختم ماه جاری منتقل می سازد.

مقام های حکومتی گفتند که حدود سه هزار نفر از موریا طی تابستان منتقل شدند و ۷۰۰ نفر دیگر هفته گذشته منتقل شدند.

XS
SM
MD
LG