لینک های دسترسی

Breaking News

نقش شیردهی طولانی تر در کاهش ابتلا مادران به شکر


مادرانیکه به مدت طولانی تر کودکان شان را با شیر خود تغذیه کنند، کمتر به بیماری شکر مبتلا می شوند.

داکتران اطفال توصیه کرده اند که اگر مادران کم از کم تا شش ماهگی کودکان شان را با شیر خود تغذیه کنند، فرزندان شان از خطرات احتمالی انتانات گوش، سیستم تنفسی، سندروم مرگ ناگهانی طفل، حساسیت ها، چاقی و شکر نیز در امان می مانند.

به این مادران اکنون توصیه می شود تا کودکان شان را تا کم از کم تا سن یک سالگی شیر دهند. پژوهش هایدر گذشته صورت گرفته نشان می دهد که تغذیه کودکان با شیر مادر برای مدت نستباً طولانی،خطر ابتلا به افسردگی، چاقی و امراض سرطانی را در کودکان نیز کاهش می دهد.

در پژوهش تازه، تحقیق کنندگان روی اسناد ۱۲۳۸ مادری تحقیق کردند که ابتدا به شکر مبتلا نبودند و در ۲۵ سال آینده، ۱۸۲ تن آنان به بیماری شکر مبتلا شدند.

در مقایسه با مادرانیکه کودکان شان را اصلاً با شیر خود تغذیه نکرده بودند، آنانیکه فرزندان شان را کم از کم برای شش ماه شیر داده بودند، ۴۸ درصد کمتر به احتمال ابتلا به دیابت مواجه بودند.

اریکا گندرسَن، مسوول این پژوهش در مرکز تحقیقی اوکلاند کالیفورنیا، می گوید "برای مادرانیکه کودکان شان را از شیر خود تغذیه می کنند، ممکن فواید بسا بیشتر از آنچه در گذشته شناسایی شده بود، وجود داشته باشد."

در میان مادرانیکه در پژوهش شامل بودند، ۴۱۸ تن آنان، کودکان شان را تا شش ماه شیر دادن و ۲۶۸ مادر دیگر فرزندان شان را بین شش ماه یا یک سالگی از شیر خود تغذیه کردند و ۲۳۰ مادر دیگر کودکان شان را برای یک سال یا بیشتر شیر دادند.

این پژوهش دریافت که در میان مادرانیکه اصلاً کودکان شان را با شیر خود تغذیه نکردند، در بین هر ۱۰۰۰ مادر، ده تن آنان در هر سال به بیماری شکر مبتلا گردیده است.

رقم ابتلای مادران به شکر در هر هزار نفر به هفت واقعه در نزد زنانی کاهش یافته که کودکان شان را برای شش ماه شیر دادند. آنانیکه تا یک سال کودکان خود را با شیر مادر تغذیه کردند در هر هزار زن چهار تن آنان به شکر مبتلا گردید؛ حالانکه این رقم در نزد زنان که بیش از یک سال کودکان شان را شیر داده بودند، به کمتر از چهار واقعه در هزار زن ثبت گردید.

بسیاری زنان حامله در دوران بارداری به شکر مبتلا می گردند که این یک روال عادی بوده، اما به مراقبت صحی و تعقیب رژیم غذایی نیاز دارند.

پژوهشگران این تحقیق می گویند مادرانیکه برای مدت طولانی تر به فرزندان شان شیر خود را می دهند، حتی در نزد کسانیکه در شکر دوران حاملی را تجربه کرده اند، در مراحل بعدی زندگی نیز با خطر کمتر ابتلا به شکر مواجه می گردند.

این تحقیق روی چگونگی و اینکه چطور دوران طولانی تر تغذیه با شیر مادر می تواند سبب کاهش ابتلا به بیماری شکر گردد، کار نکرده است. در این گزارش اینهم روشن نگردیده و اسناد کافی در دست نبوده که آیا مادران شامل در تحقیق کودکان شان را تنها با شیر خود تغذیه کرده اند یا از شیر خشک و یا مایه نیز استفاده کرده اند.

یوکیکو واشیو، تحقیق کننده در پوهنتون دیلویر امریکا که در این پژوهش شامل نبوده، می گوید حتی مادرانیکه به کودکان شان شیر نمی دهند یا نمی توانند شیر بدهند نیز می توانند خطرات ابتلا به بیماری شکر را در نزد خود به حد اقل برسانند.

واسیو به رویترز گفته است "مادران می توانند با انجام تمرینات جسمانی، کاهش وزن و تغیر شیوۀ زندگی، مانع تاسس بیماری شکر در بدن شان گردند."

اما داکتر لوری فیلدمن وینتر، از پوهنتون طبی نیوجرسی، می گوید، آنعده مادرانیکه دو طفل شیرخوار دارند و می خواهند هر دوی شان را برای بیش از شش ماه شیر دهند، هر دو طفل شان از مراقبت های حفاظتی و معافیتی مشابه دوران شیرخوارگی برخوردار می گردند.

XS
SM
MD
LG