لینک های دسترسی

Breaking News

کمیتۀ مشترک افزایش معاش مامورین را بررسی می‌کند – وزارت مالیه


وزارت مالیۀ افغانستان می‌گوید که به یک کمیتۀ تخنیکی مشترک وظیفه سپرده شده تا ازدیاد معاش مامورین دولتی را همه‌جانبه بررسی کند.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه ۱۹ جنوری (۳۰ جدی) گفت که کابینۀ افغانستان پس از بررسی‌های این کمیته فیصله خواهد کرد.

آقای مسجدی افزود: "پس از پیشنهاد این کمیته کابینه فیصله خواهد کرد و با در نظرداشت امکانات مالی و بر اساس فیصله در معاش مامورین ازدیاد و تغییر مثبت به میان خواهد آمد."

وزارت مالیۀ افغانستان در حالی از ایجاد این کمیتۀ مشترک خبر می‌دهد که ولسی جرگۀ افغانستان بر افزایش معاش معلمین و مامورین پایین‌رتبۀ دولتی تاکید کرده است.

ولسی جرگۀ افغانستان تا اکنون دو بار طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است که یکی از دلایل رد آن نیز مساله ازدیاد معاش مامورین و معلمین بوده است.

وزارت مالیۀ افغانستان یکسان‌سازی و افزایش معاش معلمین و سایر مامورین دولتی را خواست مشروع نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌داند، اما می‌گوید: "بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نمی‌باشد."

این وزارت همچنان گفت که مساله یکسان‌سازی و افزایش معاش مامورین دولتی را سه ماه پیش رییس جمهور غنی در نشست کابینه مطرح کرد و کابینه در اواسط ماه عقرب این طرح را به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری سپرده است.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، بودجه‌ای که تاکنون از مصارف "غیرضروری و تجملی" ذخیره شده است، برای رفاه کارمندان در بخش‌های انکشافی هزینه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG