لینک های دسترسی

Breaking News

بانوان روهینگیایی از تجاوز جنسی بر آنها، حکایه میکنند


شماری از زنان و دختران روهینگیایی در مصاحبه با اسوشیتد پرس ادعا کرده اند که نیرو های امنیتی در میانمر، بر آنان تجاوز جنسی انجام داده اند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس با ۲۹ زن و دختر که از میانمر به بنگله دیش فرار کرده اند، مصاحبه کرده است. آنان، که اکنون از روستاهای وسیع ایالت راخین میانمر به بنگله دیش پناه برده اند، میگویند که از ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ تا اواسط ماه سپتمبر، در موارد مختلف، هدف خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

زنان و دختران یاد شده، که بین ۱۳ تا ۳۵ سال عمر دارند، برای این که شناسایی نشوند، فقط حاضر شده اند خود را با حرف اول نام های شان، معرفی کنند. یکتن از قربانیان تجاوز جنسی، که خود را س معرفی میکند، میگوید: "۵۰ مرد، که منسوبین اردو بودند، به روستای ما آمدند و آن را محاصره کردند و در مقابل دروازۀ هر خانه، سه تن ایستادند. سپس وارد خانه شده و شروع به بیرون آوردن دختران جوان از خانه هایشان نمودند و بعد بر آنها تجاوز کردند."

هریک ازین زنان در صحبت با اسوشیتدپرس ، حملات را به شکل گروهی توصیف کرده اند که با سایر اشکال خشونت های شدید همراه بود.
یک قربانی دیگر تجاوز جنسی، که خود را ک معرفی میکند، میگوید: "چهار یا پنج نفر از آنها مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس سه تن دیگر که دربیرون خانه گزمه میکردند، وارد خانه شده و مرا بستند و به شکل بسیار خشونت آمیز بر من تجاوز کردند."

هریک ازین زنان، به جز از یک تن آنها، گفته اند که مهاجمان و تجاوز گران برآن ها، لباس نظامی به تن داشته اند.
این گواهی دادن ها، ادعای ملل متحد را تایید میکند که نیرو های مسلح در میانمر به طور سیستماتیک به عنوان ابزار محاسبه شدۀ تروریزم برای نابودی مردم روهینگینا، از تجاوز جنسی استفاده کرده اند.

با این حال، دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی، نه تنها موفق به محکوم کردن تجاوز های اخیر نشده بلکه این ادعا ها را رد کرده و دروغ میداند.

با این حال، داکتران و کارکنان کمک های عاجل می گویند که آنها از حجم این خشونت عظیم خشمگین اند.

XS
SM
MD
LG