لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی بانوی اول افغانستان به آیندۀ زنان افغان


رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در چهار دهۀ گذشته، تنها بانوی اولی خوانده شده که در امور زنان فعال بوده و برای پیشبرد فعالیت ها در این بخش حتی دفتر و گروه کاری خاص را اداره میکند.

خانم غنی در مصاحبه اختصاصی با نوشابه آشنا از صدای امریکا، دستاورد زنان افغان را در طول دهه گذشته، قدمی ثابت و بزرگ خوانده، اضافه کرد که زنان افغان به این روند پیشرفت در راستای احیای حقوق شان، ادامه خواهند داد.

او در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت کنونی بانوان افغان گفت که آنان در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جرأت پیدا کرده اند تا صدای شان را بلند کنند.

خانم غنی با وجود این، اذعان نمود که "هنوز به آخر راه نرسیده ایم، اما هر روز وضع زنان افغان بهتر شده میرود."

او به آینده اظهار امیدواری کرده و گفت وقتی که نسل جوان به مدیریت افغانستان برسد، "فکر میکنم که آیندۀ کشور ما بسیار خوبتر میشود". بانوی اول افغانستان همچنان افزود که از آنچه برای زنان افغان انجام میدهد، لذت میبرد.

مصاحبۀ کامل نوشابه آشنا با رولا غنی، بانوی اول افغانستان، را اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG