لینک های دسترسی

برگزاری اجلاس همکاری های منطقوی جنوب آسیا درکابل

  • فوزیه احسان

برگزاری اجلاس همکاری های منطقوی جنوب آسیا درکابل

پنجمین نشست کمیته تخنیکی سازمان سارک یا سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا به میزبانی وزارت امور زنان افغانستان در کابل دایر شد. بحث روی مشکلات زنان و اطفال از موضوعات اصلی این نشست به شمار میرود.

حسن بانو غضنفر سرپرست وزارت اموز زنان در مورد بخشی از مسایل که در این نشست روی آن بحث میشود چنین معلومات داد.

"اول اهدافی را که کشور های جنوب آسیا یا سارک دارند آن را دنبال میکنند، هدف دوم این است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جامعه جهانی تعهد دارد که آن را باید عملی کند، هدف سوم این است که باید از وضعیت زنان افغانستان ، جوانان و اطفال این کشور بسطح منطقه گزارش دهند".

با این که در سال های اخیر بحث ها و تحقیقات زیادی در رابطه به خشونت ها و مشکلاتی که زنان با آن رو به رو می باشند ، صورت گرفته اما تا هنوز از سوی هیچ نهادی برای بیرون رفت از این مشکل راه حلی ارایه نشده است.

XS
SM
MD
LG