لینک های دسترسی

Breaking News

ربانی: از گفتگو با گروه های مخالف حمایت میکنیم


اعضای جمعیت اسلامی افغانستان میگویند که مجمع عمومی این حزب نیزدرآینده نزدیک برگزار خواهد شد.

صلاح الدین ربانی که درنشست شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی صحبت میکرد گفت که جمعیت اسلامی افغانستان از روند گفتگو های صلح با طالبانی که از جنگ وخشونت دست میکشند وپیوستن سایر گروه های مخالف که دراین اواخر با دولت مذاکره را آغاز کرده اند،استقبال مینماید.

هر چند سرپرست جمعیت اسلامی ازگروه مشخصی نام نبرد اما هدف اش گفتگوهای حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمیتار میباشد که از چند ماه به این طرف ادامه داشت وحدود یک هفته پیش مسوده موافقتنامه صلح میان اعضای شورای عالی صلح وهیات گلبدین حکمتیارامضا گردید ودارای سه فصل و26 ماده میباشد.

ربانی گفت"آرزو داریم که دست کشیدن این گروه ها از خونریزی ،پیوستن شان به روند صلح،تحویل دهی اسلحه وجنگ افزار های دست داشته شان به دولت وکنار گذاشتن آجندا های نظامی شان زمینه ثبات سیاسی در کشور را تقویت کرده وآنها اهداف وخواسته های شانرا تنها درفعالیت های سیاسی محصور سازند تا پس از این به کار بستن زور وخشونت برای دست یابی به اهداف سیاسی برای همیشه از ادبیات سیاسی افغانستان حذف شود. "

او ،از حکومت وحدت ملی خواست تا زمینه های دست یافتن گروه های پیوسته به دولت را به حقوق کامل شهروندی شان درتمام عرصه ها مانند سایر شهروندان کشورمهیا سازد.

از سوی دیگر عبدالرب رسول سیاف،رئیس شورای حراست وثبات امروز درنشست یاد بود از کشته شدن شماری از پیشتازان نهضت اسلامی افغانستان از طالبان مسلح خواست تا از جنگ دست بکشند ودرپهلوی مردم افغانستان قراربگیرند.

برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

رهبر جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی درانجام بسیاری از وظایف مهم واساسی اش کوتاه آمده است.

او درحالیکه وزیر خارجه حکومت وحدت ملی است ازعمل کرد های حکومت سخت انتقاد کرد وگفت که متاسفانه حکومت بسیاری ازمواری را که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی ذکر شده ،عملی نکرده است.

صلاح الدین ربانی،گفت که شورای رهبری جمعیت اسلامی دراین اواخر درچندین نشست،عمل کرد حکوت وحدت ملی را مورد بررسی قرار داده است .

او افزود که مطابق به موافقتنامه،دراین مدت لویه جرگه تعدیل قانون اساسی جهت تغییر ساختار نظام سیاسی وایجاد پست صدراعظم درنظام سیاسی افغانستان برگزار نشده است.

به گفته ربانی، مقدمات ضروری برای برگزاری لویه جرگه مثل اصلاح قانون انتخابات،اصلاح نظام انتخاباتی وبرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها نیز صورت نگرفته است.

سرپرست جمعیت اسلامی گفت که بدون انجام این کار ها وتوزیع تذکره الکترونیکی نمیتوان به برگزاری انتخابات شفاف امید داشت .

اوگفت"ما از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که با وجود تاخیری که صورت گرفته در جهت تحقق این تعهدات گام بردارد زیرا ثبات آینده کشور بستگی به عملی ساختن تعهدات موافقتنامه حکومت وحدت ملی دارد ."

اعضای جمعیت اسلامی افغانستان میگویند که مجمع عمومی این حزب نیزدرآینده نزدیک برگزار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG