لینک های دسترسی

Breaking News

سنجی دت راهی زندان شد


sunjay dutt
سنجی دت هنرپیشنه سینمای هند به روز پنجشنبه وارد محوطۀ زندان "آرتر رود" شهر ممبای شد.

او سه سال و شش ما را به جرم تخطی از قانون حمل سلاح که با انفجارات سال ۱۹۹۳ارتباط میگیرد، در زندان سپری خواهد کرد. انفجارات متذکره باعث کشته شدن ۲۵۷تن در مرکز آن کشور شده بود.

با آنهم به روز پنجشنبه دست اندرکاران فلم سازی هند از سنجی دت حمایت کامل شان را در حالی نشان دادند که او برای تکمیل دورۀ حبس اش آمادۀ رفتن به زندان شد.

مهیش بت یکی از فلم سازان هند گفت که سنجی دت مانند پدرش سنیل دت مبارز است و او با عین عزم دوباره بیرون خواهد آمد.
بَت گفت:"امروز سنجی همان سجنی دتِ بود که من دوستش استیم. من همان قدرتی را در او میبینم که در گذشته در پدرش سنیل دت میدیدم. سجنی دت با تمام وقار که دارد آماده شد تا معیاد حبس اش را مکمل کند."

سنجی دت برای نقش منفی در فلم "منابهایی" شهرت دارد، او در سال ۲۰۰۷به جرم حمل سلاح غیر قانونی برای شش سال حبس محکوم شد. او این سلاح را از مردی خریداری کرده بود که به حملات سال ۱۹۹۳محکوم شده بود.

سجنی دت ۱۸ماه را در زندان سپری کرد و از آن به بعد با پرداخت ضمانت نقدی در آزادی بسر میبرد.

در ماه مارچ محکمۀ عالی هند، معیاد حبس سنجی دت ۵۳ ساله را به پنج سال کاهش داد و حکم کرد که او باید دوباره به زندان برود.
XS
SM
MD
LG