لینک های دسترسی

Breaking News

سعودی به حجاج قطری اجازۀ ورود به حج می دهد


آرشیف: بین دو تا سه میلیون مسلمان از سراسر جهان همه ساله در مراسم حج اشتراک می کنند

عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که یکی از سرحدات خود را به روی حجاج قطری باز خواهد کرد و در عین حال یک طیارۀ مسافر بری را برای انتقال حجاج قطری فراهم خواهد کرد.

اقدام ریاض در حالی صورت می گیرد که عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب، بحرین و مصر در ماه جون علاوه بر قطع روابط دیپلوماتیک، ارتباط ترانسپورت زمینی، دریایی و هوایی خود را با دوحه قطع کردند.

عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب، بحرین و مصر در ماه جون تعزیرات بر قطر وضع کردند و ادعا کردند که دوحه از گروه های دهشت افگن حمایت می کند، ادعای که از سویه مقامات قطری رد شده است.

خبرگزاری دولتی سعودی موسوم به SPA گزارش داده است که سرحد سلوا به روی حجاج قطری باز خواهد شد.

خبرگزاری SPA همچنین گزارش داده است که حجاج قطری بدون اجازه نامه قادر خواهند بود از طریق سرحد سلوا وارد عربستان سعودی شوند.

مقامات عربستان سعودی گفته اند که حجاج قطری متاثر از تعزیرات وضع شده نخواهند شد. اما برخی از شهروندان قطری گفته اند که وضع تعزیرات موجب شده تا سفر آنان به عربستان سعودی، با مشکلات مواجه شود.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، به شرکت هوایی عربستان سعودی هدایت داده است تا حجاج قطری را با مصارف خود آنان به جده انتقال بدهد.

قبل از این، قطر، عربستان سعودی را متهم کرده بود که از مراسم حج استفادۀ سیاسی می کند. روی همین دلیل، مقامات قطری ماه گذشته به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور آزادی مذهب در این مورد شکایت کرد.

مقامات قطری تا اکنون در مورد تبصره نکرده اند.

برخی از شهروندان قطری گفته اند که با وجود اجازۀ عربستان سعودی به حجاج قطری، آنان در مورد مصونیت خود نگران اند.

در سال جاری، بین دو تا سه میلیون مسلمان از سراسر جهان در مراسم حج امسال اشتراک می کنند.

XS
SM
MD
LG