لینک های دسترسی

Breaking News

برای بار نخست زنان در انتخابات عربستان پیروز شدند


زنان سعودی تا دیروز حق نامزدی و رایدهی در انتخابات را نداشتند.
زنان سعودی تا دیروز حق نامزدی و رایدهی در انتخابات را نداشتند.

نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای محلی در عربستان سعودی نشان می دهد که تا کنون ۱۹ زن توانسته است، در انتخاباتی برنده شود که برای نخستین بار در تاریخ آن کشور زنان حق نامزد شدن و رای دادن در آن را داشتند.

چنین فکر می شود که شمار زیاد زنان نتوانند برندۀ کرسی های شوراهای محلی شوند، با اینحال اندکترین پیشرفت می تواند گام بزرگ برای زنانی باشد که پیش از این به کلی حق نامزد شدن را در انتخابات نداشتند.

نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات عربستان سعودی نشان می دهد که زنان راه یافته به شوراهای محلی از مناطق مختلف آن کشور نامزد شده بودند.

اکثر نامزدان زن با وعدۀ افزایش ساعات کار کودکاستانها برای مادران کارگر، ایجاد مراکز ورزشی و فعالیتهای فرهنگی برای جوانان، بهبود شاهراه ها، بهبود خدمات شهری از جمله جمع آوری زباله ها و سرسبزی بیشتر شهرها وارد کارزار انتخابات شده بودند.

حدود ۷۰۰۰ نامزد از جمله ۹۷۹ زن برای احراز ۲۱۰۰ کرسی شوراهای محلی در سرتاسر کشور رقابت می کنند. این شوراها یگانه نهاد دولتی است که از سوی شهروندان سعودی انتخاب می شود. در دو دور قبلی این انتخابات – ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱- تنها مردان حق اشتراک و انتخاب را داشتند.

برای انتخابات روز گذشته در عربستان سعودی، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار رای دهندۀ مرد و تنها ۱۳۰ هزار رای دهندۀ زن ثبت نام کرده بودند. اما نتایج مقدماتی نشان می دهد که تنها ۴۴ درصد رایدهندگان یعنی حدود ۶۰۰ هزار نفر رای داده بود.

در جده که دومین شهر پرنفوس عربستان سعودی است، در بعضی خانواده ها سه نسل زنان برای رای دادن رفته بودند. نائله محمد نصیف ۹۴ ساله که با دختر و نواسۀ جوانش به رای دادن آمده بود، این انتخابات را آغازی برای تامین حقوق بیشتر زنان مانند رانندگی، انتخاب شوهر، سیر و سفر و تحصیلات عالی در عربستان سعودی خواند.

XS
SM
MD
LG