لینک های دسترسی

Breaking News

پاداش‌های سلطنتی عربستان بیش از ۱۳ میلیارد دالر هزینه بر می دارد


مقامات عربستان سعودی روز یکشنبه گفتند که بستۀ کمکی که از سوی دولت سلطنتی آن کشور برای شهروندان سعودی در نظر گرفته شده است، در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳.۳ میلیارد دالر امریکایی هزینه بر خواهد داشت.

دولت شاهی عربستان سعودی اعلام کرده است که کمک مالی به دلیلی صورت می گیرد تا افزایش هزینۀ زندگی در آن کشور تا اندازۀ جبران شود.

ابوالدین صالح آلاوالد، وزیر اطلاعات و فرهنگ عربستان سعودی، به روز نامۀ شرق الاوسط سعودی گفته است که تخصیص ۵۰ میلیارد ریال سعودی که معادل ۱۳.۳ میلیارد دالر امریکایی می شود، نشاندهندۀ توجه رهبری آن کشور نسبت به "آسایش و زندگی با کیفیت" شهروندان سعودی می باشد.

پادشاه عربستان سعودی، روز شنبه دستور داد تا در سال روان، ماهانه ۱۰۰۰ ریال سعودی اضافه به کارمندان پرداخته شود.

این اقدام ریاض پس از آن صورت گرفت که هزینۀ زندگی در عربستان سعودی افزایش چشمگیر پیدا کرد و دلیل عمدۀ آن افزایش مالیات و نرخ بلند تیل در آن کشور است.

متقاعدین و سربازان عربستان سعودی نیز در برخی موارد مثل خریداری خانه برای اولین بار، از کمک های ریاض برخوردار خواهند شد.

عربستان سعودی که بزرگترین صادر کنندۀ تیل در جهان است، هفتۀ گذشته قیمت تیل را در آن کشور دو برابر افزایش داد. مقامات ریاض گفته اند که افزایش قیمت تیل بخشی از اصلاحات است تا اقتصاد در آن کشور متنوع شود.

در عین روز که قیمت تیل در عربستان سعودی افزایش یافت، مقامات آن کشور "مالیات بر ارزش افزوده" را معرفی کردند. مالیات بر ارزش افزوده به مالیات غیر مستقیمی اطلاق می شود که مشتری آنرا یکجا با قیمت خرید امتعه و یا خدمات می پردازد و فروشنده ملزم است تا مقدار مالیاتی را که از مشتریان به دست آورده است، به حکومت بپردازد.

کارشناسان اقتصاد گفته اند که حکومت سعودی از طریق وضع این نوع مالیات ۴۰ میلیارد ریال عواید بیشتر به دست خواهد آورد. اما مقامات ریاض تا حال در مورد اینکه چه مقدار عاید بیشتر از طریق افزایش تیل به دست خواهد آورد، چیزی بیان نکرده اند.

اما بر اساس تخمین های قبلی، احتمالاً حکومت عربستان سعودی ده های میلیارد ریال از طریق افزایش قیمت تیل به دست بیاورد.

پلان بودجه یی که ماه گذشته از سوی حکومت عربستان سعودی اعلام شد نشاندهندۀ ۱۹۵ میلیارد ریال کسر بودجه بود که ۷.۳ در صد عواید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که با در نظر داشت افزایش عواید حکومت عربستان سعودی از بابت افزایش مالیات و افزایش قیمت تیل، ریاض بدون اینکه زیان مالی متقبل شود، قادر خواهد بود تا کمک های مالی خود را برای کارمندان دولتی آن کشور پرداخت کند.

XS
SM
MD
LG