لینک های دسترسی

Breaking News

بستۀ مساعدتی چندین میلیارد دالری سعودی به پاکستان


عربستان سعودی توافق کرده است تا برای نجات پاکستان از بحران مالی، در جریان یک سال آینده معادل سه میلیارد دالر اسعار خارجی را به آن کشور فراهم کرده و نیز تادیات سه میلیارد دالری از بابت واردات نفت پاکستان را به تاخیر بی‌اندازد.

فراهم آوری این بستۀ شش میلیارد دالری سبب خواهد شد تا پاکستان در پی دریافت بستۀ نسبتاً کوچکتر مساعدت مالی از صندوق بین المللی پول بر آید.

پاکستان برای دریافت بستۀ مساعدت مالی از صندوق بین المللی خواستار مذاکره با مسوولان این نهاد مالی شده است و قرار است یک تیم صندوق بین المللی پول به تاریخ هفتم نوامبر برای مذاکرات به پاکستان سفر کند.

کمک مالی ریاض به اسلام آباد روز سه شنبه (۲۴ اکتوبر) در جریان سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی جهت شرکت در یک کنفرانس سرمایه گذاری اعلام شده است.

عمران خان پیش از عزیمت به عربستان سعودی گفته بود که کشورش به ذخایر اسعار خارجی و نیز پول کافی برای پرداخت تادیات خود نیاز شدید دارد.

صدر اعظم پاکستان از رجوع به صندوق بین المللی پول پرهیز کرد و هنوز هم خواستار جلب و جذب کمک از "کشورهای دوست" و کاهش حجم بستۀ مالی از صندوق بین المللی پول است.

پس از رسیدن به کرسی صدارت در پاکستان، عمران خان در نخستین سفر خارجی در این سمت به عربستان سعودی سفر کرد، اما این سفر منجر به جذب کمک های چشمگیر برای پاکستان نشد.

قرار است صدر اعظم پاکستان هفتۀ آینده به چین سفر کند، کشوریکه متحد دیرینۀ پاکستان بوده و قرار است میلیاردها دالر را صرف ساختن زیربناها برای دهلیز اقتصادی چین – پاکستان بکند.

XS
SM
MD
LG