لینک های دسترسی

Breaking News

عربستان زنان را آموزش پیلوتی می دهد


برای نخستین بار یک مرکز آموزش هوانوردی در عربستان، درخواست زنان را برای آموزش پذیرفته است.

برای نخستین بار یک مرکز آموزش هوانوردی در عربستان، درخواست زنان را برای آموزش پذیرفته است.

صدها زن در عربستان سعودی برای آموزش پیلوتی به یک مرکز آموزش هوانوردی در آن کشور، درخواست داده است. این مرکز گفته است که در ماه سپتامبر همین سال برای متقاضیان، صنوف درسی را فراهم خواهد کرد.

پس از دادن حق رانندگی به زنان، این دومین تحول بنیادی در عرصه حقوق زنان در عربستان سعودی در سال جاری پنداشته می شود. قوانین در عربستان برگرفته شده از احکام شریعت اسلامی بوده و بیشتر سازمان های حقوق بشری از وضعیت زنان در آن کشور انتقاد می ورزند.

دلال یشار، یکی از متقاضاین آموزش پیلوتی، به آژانس رویترز گفته است "ما زنان دیگر در دوره ای زندگی نمی کنیم که فعالیت هایمان محدود باشد، اکنون تمام راه های بسته به روی ما باز شده است. اگر مشتاق انجام کاری هستید، فرصت انجام اش را دارید."

XS
SM
MD
LG