لینک های دسترسی

Breaking News

سنای امریکا مانع مقرره آب پاک میشود


عملیه پاک کردن آب از تیل با جالی های مخصوص در نزدیکی خلیج مکسیکو در سواحل ایالت لوزیانای ایالات متحده

سنای امریکا لایحه ای را با پنجاه وسه در برابر چهل و چهار رای بروز چهارشنبه به تصویب رسانید که به اساس آن مقرره جدید آب پاک اداره حفاظت محیط زیست ملغی قرار میگیرد.

میچ میک کانل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده از حزب جمهوری خواهان دلیل می آورد که مقرره آبهای پاک اداره حفاظت محیط زیست تهدیدی برای تمام مالکان زمین در سرتاسر امریکا می باشد.

مک کانل می گوید آن امریکایانی که در کنار مجاری آب، جوی ها، حوض ها و تالاب ها قراردارند باید از حکومت در مورد هرچیز در ملکیت شان جواز کسب کنند.

اما سناتور باربارا باکسر از حزب دموکرات می گوید نه خیر چنین نیست. باکسرمی گوید که این یک سخن بی معنی است. حقیقت این است که مقرره آب پاک می خواهد تا آب اشامیدنی را برای ۱۱۷ ملیون امریکایی مصئون بسازد.

رای دهی در سنا یک قدم ابتدایی در جریان این پروسه می باشد. قصر سفید متعهد است که مصوبه قانونی را که هدف آن از بین بردن این مقرره باشد ویتو کند. در این مقره هدایات لازم برای کتله های آبهایی درج است که در کنار مجاری آبی قرار دارد.

مخالفین مقرره آبهای پاک اعتراض دارند که درآن هر کتله آبی که در یک جا به صورت طبیعی در ملکیت های شخصی جمع می شود نیزمواجه با مقررات دشوار حکومت فدرال می گردد.

قانون آب پاک مانع صدمه رسیدن به آبهای تازه

بن کاردین یک دموکرات دیگر می گوید که اقدام اداره حفاظت محیط زیست ناشی از قانون آب پاک است که در سالهای ۱۹۷۰ در ایالات متحده مرعی الاجرا قرار گرفت.

هدف از این قانون این است تا جریان صدمه زدن به مجاری آبها، دریاها، تالاب ها و نهر ها را که برای دهه های طولانی ادامه داشته است برگشت پذیرسازد.

او گفت "این درپاسخ به این است که نزدیک است دریاهای ما آتش بگیرد و ماهای مرده در تالاب های ما یافت شود. هر دوره کانگرس دایم کوشیده است تا قانون آب پاک را تقویت کند نه اینکه آنرا تضعیف کند."

اما تا حال چندین بار علیه این قانون حتی پیشتر ازین که در سنای امریکا نسبت به آن بحث هایی صورت گیرد، در ستره محکمه ایالات متحده شکایاتی صورت گرفته است.

یک محکمه استیناف فدرال درتمام کشور از تطبیق مقرره آب پاک اداره حفاظت محیط زیست جلوگیری کرد، کاریکه ممکن برعلیه آن اقامه دعوا صورت گیرد.

برخی مفاد این مقرره را تحت سوال قرارداده می گویند که ایا این مقررات که از طرف اداره حفاظت محیط زیست بوجود آمده است سعی مستدللی است تا آبهای تازه امریکا را نگهبانی کند یا اینکه یک عمل بروکراتیک است که هدف از آن تحت سلطه آوردن مالکان زمین از طرف حکومت فدرال می باشد.

علاوه بر مقرره آبهای پاک، اداره حفاظت محیط زیست با قانون گزاران جمهوری خواه روی تصاعد گازهای کاربن در دستگاهای تولید برق، تقلیل اوزون و مقررات در مورد صنعت ذغال نیزجنجال دارد.

XS
SM
MD
LG