لینک های دسترسی

Breaking News

شکایت از حیف و میل میلیون ها دالر کمک در افغانستان


مرکز سوق و اداره که به ارزش ۳۴ میلیون دالر ساخته شده و هیچگاهی از آن استفاده نخواهد شد

یک تفتیش در مورد میلیارد ها دالر کمک ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می دهد که شماری از پروژه ها به دلیل پلانگذاری ضعیف، تفتیش ناکافی و فقدان حسابدهی، حیف و میل شده است.

ایالات متحده از سال ۲۰۰۹ به اینسو مبلغ ۳۲ میلیون دالر را صرف پروژه یی کرده است تا شورشیان را از کارگذاری مواد انفجاری در جاده ها بازدارد.

اما بر اساس گزارش مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، هیچ کسی نمی داند که به چه اندازه کار در این پروژه صورت گرفته است.

جان ساپکو، سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش ماه جولای به کانگرس امریکا گفت که تایید شماری از قرارداد های عقد شده در این پروژه یا نصب وسایل لازمی در حدود ۲۵۰۰ محل، ناممکن می باشد.

گزارش می افزاید که این نمونه یی از فقدان نظارت و تفتیش است.

در یک مورد دیگر، سیگار دریافته است که یک تاسیس نظامی غیرضروری با صرف ۳۴ میلیون دالر در ولایت هلمند ساخته شده است. سیگار گفته است که این تاسیس ممکن مورد استفاده قرار نگیرد و امکان آنهم می رود که تخریب شود.

در مورد دیگر، وزارت دفاع ایالات متحده می خواهد که ۷۷۲ میلیون دالر را برای خریداری طیاره ها برای اردوی ملی افغان مصرف کند، حالانکه سربازان افغان نمی توانند این تجهیزات را به کار بیاندازند یا آنرا حفظ و مراقبت کنند.

ساپکو همچنان به کانگرس گفت که برنامۀ ۴۷ میلیون دالری ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID به هدف با ثبات سازی افغانستان نیز از تاخیر متکرر و ناکامی در برآورده ساختن اهداف قرارداد متاثر شده است.

مایک مککورد، مسوول دفتر USAID در کابل گفت که ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی به نگرانی های مفتشین پاسخ گفته است، اما در مورد کار های انجام شده صحبت نکرد و از این برنامه دفاع کرد.

مککورد افزود "ما افتخار می کنیم و فکر می کنیم که این برنامه کار بسیار خوبی را انجام داده است و دگرگونی را در زندگی اجتماعات محلی ایجاد کرده است. این برنامه از رهگذر رسیدگی به موضوعات عمدۀ پیرامونی ثبات که همانا توانمند ساختن ادارات محلی به پاسخگویی به نیازمندی جوامع شان می باشد، کمک واقعی کرده است."

ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی می گوید که در این برنامه حدود دو هزار مقام حکومتی و رهبران محلی افغان دست اندر کار اند. اما تفتیش سیگار دریافته است که هیچ پولی برای تمویل پروژه های اجتماعی سرازیر نشده است، هرچند مواد قرارداد چنین اقتضا می کند.

از سویی هم شماری از شرکت کنندگان یکی از برنامه های محلی می گویند که کارگاه های پلانگذاری برنامه برای آنها خسته کننده بود.

سیگار می گویدکه این برنامه با خطر تضعیف اهداف بیان شده به منظور تحکیم ثبات و درک برتر افغان ها از حکومت شان روبرو است.

تفتیش ادارۀ صحت ایالات متحده در گزارش ماه اپریل سال روان تذکر داده است که دو شفاخانه که به مصرف ۵.۱۸ میلیون دالر کمک مالی ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی اعمار شده است، ممکن پایدار نماند.

مقام های افغان گفته اند که قادر به تمویل فعالیت و نگهداشت این شفاخانه ها نیستند.

عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و اکنون تحلیلگر در یک نهاد پژوهشی امریکایی از خطرات چنین محاسبات نادرست هشدار داده می گوید "ضیاع پول، مدیریت نادرست، تقلب و اختلاس نه تنها روابط میان دو کشور را آسیب می رساند بلکه در کل تمام ماموریت را از کار می اندازد."

به گفتۀ آقای صمد مردم امریکا در ۱۲ سال گذشته سخاوتمند بوده اند. این پول مالیه دهندگان امریکایی است و برای آن باید حسابدهی وجود داشته باشد.

کانگرس ایالات متحده نزدیک به ۹۳ میلیارد دالر را برای ایجاد نیرو های امنیتی افغان، بهبود حکومتداری و انکشاف اقتصادی افغانستان فراهم کرده است.

گزارش: شان بین، خبرنگار صدای امریکا
مترجم: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG