لینک های دسترسی

Breaking News

دود کردن مناسبتی و گاهگاه سگرت هم سبب مشکلات قلبی می‌شود – پژوهش


دانشمندان استعمال سگرت را عامل عمدۀ بیماری‌های قلب و شش‌ها می‌پندارند
دانشمندان استعمال سگرت را عامل عمدۀ بیماری‌های قلب و شش‌ها می‌پندارند

حتا کسانیکه در مناسبت‌های خاص و گاهگاه سگرت دود می‌کنند، بر اساس تحقیقات تازه، از خطرات ناشی از استعمال تنباکو به ویژه بیماری‌های قلبی در امان بوده نمی‌توانند.

دانشمندان امریکایی بر اساس نتایج تحقیقات بر ۳۹۵۵۵ نفر گفته است که حتا شاملان این تحقیق که به گونۀ منظم سگرت دود نکرده و گاهگاه و مناسبتی سگرت دود کرده اند، مبتلا به بیماری‌های قلبی شده اند.

بر اساس یافته های این تحقیق کسانیکه مناسبتی سگرت دود می‌کردند دو مرتبه بیشتر از کسانیکه اصلاً سگرت دود نمی‌کردند، مبتلا به فرط فشار خون بوده و نیز ۵۳ درصد آنان کولسترول بلندتر از کسانی داشتند که هیچ گاهی سگرت دود نکرده بودند.

کیت گاولیک، پژوهشگر در پوهنتون اوهایوی ایالات متحدۀ امریکا، در پاسخ به ایمیلی به خبرگزاری رویترز نگاشته است "این نتایج شواهد قوی را ارایه می‌کند که سگرت دود کردن، صرف نظر از مقدار آن، خطر بیماری‌های قلب و رگ‌ها را در پی دارد ... هیچ مقدار دود سگرت مصوون نیست".

شرکت کنندگان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ زیر تحقیق قرار گرفته و بدون در نظر داشت عوامل دیگر مانند سن، جنس، نژاد وغیره، فشار خون و میزان مجموعی کولسترول شان بررسی می‌شد.

یک محدودیت این مطالعه این بود که تاثیر دود کردن مناسبتی سگرت بر سلامتی قلب، با سایر الگوهای استعمال تنباکو مقایسه نشده بود. محدودیت دیگر آن فقدان معلومات در مورد پیشینۀ استعمال تنباکو از سوی شرکت گنندگان، یعنی در سال‌های پیش از تحقیق، بود.

مایکل کومینگز، پژوهشگر برنامۀ تحقیقاتی تنباکو در پوهنتون طبی کارولینای جنوبی، می‌گوید که احتمالاً همه شرکت کنندگان به گونۀ مزمن فشار بلند خون نداشته اند. با اینحال به گفتۀ وی با هر بار دود کردن سگرت به بدن آسیب می‌رسد.

آقای کومینگز گفت "کسانیکه از قبل و بنا بر هر دلیل دیگر به بیماری قلبی مبتلا اند، معروض شدن با دود سگرت بیماری بر قلب شان فشار بیشتر وارد کرده و در نهایت سبب تشدید بیماری شان می‌شود".

XS
SM
MD
LG