لینک های دسترسی

سپنتا: طالبان با پاسپورت پاکستانی به قطر می روند


رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، كشتار رهبران و اعضای خانواده سران حكومت این كشور را یك جنگ استخباراتی از سوی پاكستان خطاب کرد.

آقای سپنتا که به روز پنجشنبه در مراسم به خاک سپاری برادراش، احمدولی طاهری، در هرات صحبت می کرد گفت جامعه جهانی باید برای از بین بردن "لانه های دهشت افگنی" در منطقه اقدامات جدی انجام دهد.

آقای سپنتا گفت "دشمن صلح و پیشرفت و ترقی افغانستان یك عده ای مزدور و خودفروخته را در زیر زمینی های كویته و پشاور و میرانشاه پنهان كرده اند و آموزش میدهند و اینها هر روز جوانان، خواهران، دختران و بچه های ما را میكشند."

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز گذشته گفت که قتل برادر آقای سپنتا از سلسله قتل هایی است که توسط استخبارات بیرونی انجام می شود و در آن مردم افغانستان، بزرگان قوم، منسوبین دولتی و اقارب آنها به شهادت می رسند.

پاسپورت های پاکستانی

آقای سپنتا افزود "پاكستان 11 الی 12 سال است كه به جامعه جهانی می گوید ما خبر نداریم رهبری طالبان در كجاست؟ اما هیچكس امروز از طالبان نمیپرسد كه شما از كدام میدان هوایی به قطر امدید؟ با كدام پاسپورت امدید؟"

آقای اسپنتا با اشاره به گشایش دفتر طالبان در قطر گفت "ما كه می دانیم از كجا آمدند و من امیدوار هستم كه جامعه بین المللی حساسیت اوضاع و اینكه صبر مردم افغانستان به پایان میرسد را درك كند."

طالبان بیشتر از هفت نماینده این گروه را به قطر فرستاده است اما تا حال مشخص نیست که این افراد چگونه و از کجا به قطر رفته اند.

دولت پاکستان همواره اتهامات حمایت از طالبان را رد کرده است و بر حمایت صادقانه از روند صلح در افغانستان، تاکید ورزیده است.
XS
SM
MD
LG