لینک های دسترسی

Breaking News

نگاهی به روان زخم خوردۀ کودکان در جنگ سوریه


شماری از کودکان در سوریه تمام زندگی خود را در جنگ سپری کرده اند و کودکانی نیز که قادر به فرار از جنگ شده اند، از تاثیرات ناشی از این پدیده رنج میبرند. تحلیل گران بر این باورند که تاثیرات ناشی از جنگ بر جسم و روح و ظرفیت و توانایی این کودکان برای آموزش و انکشاف، تاثیرات مخربی گذاشته است.

در سوریه تخمین شده است که دو میلیون کودک به مکتب نمیروند و حدود یک میلیون از آن ها که از سوریه متواری شدند، نیز به زمینه های آموزشی دسترسی ندارند. نیمی از این کودکان که در سوریه به مکتب میروند، میگویند که خود را امن حس نمیکنند، و کارمندان امور بشری گفته های برخی از این کودکان را ثبت کرده اند.

امی ریچارد، از سازمان حفاظت از کودکان میگوید: «عابد دوازده ساله به ما گفت که خود را همیشه خشمگین حس میکند. ریحاب هشت ساله از حلب به ما گفت که از رفتن به مکتب به دلیل اینکه طیاره ها بمباران میکنند، میترسد. عالیه دوازده ساله به ما گفت که من اگر صدای تهاجم هوایی را نشنوم و نبینم، خود را مخشوش حس میکنم چون همیشه اتفاق می افتد.»

ریچارد با کودکان بیجا شده سوری در اردن، ترکیه و لبنان و بیجا شده های داخلی در سوریه کار کرده است. سازمان حفاظت از کودکان تخمین کرده است که در حال حاضردر هر ساعت ۲۵۰ کودک با خانواده هایشان متواری میشوند و تاثیرات روانی این تجربه، وضعیت تشویش ناکی را ایجاد میکند.

متخصصین أمور میگویند که تشویش ها و تجربه فاجعه، باعث تاثیرات منفی در رشد روحی و فزیکی کودکان میشود. تقریبا هر کودک در سوریه به نحوی تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است.

وزارت خارجه ایالات متحده اکنون با برخی جوامع محلی در شمالشرق سوریه کار میکند تا به پروسه توانبخشی برخی از این کودکان کمک کند. هنر، رقص و گزینه های دیگر، به این کودکان در برخورد با این درد ها کمک میکند.

XS
SM
MD
LG