لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم قدرت های جهان در رابطه با وضعیت رقت بار شهر حلب


شورای امنیت ملل متحد، مسودۀ پیشنهاد شده از سوی فرانسه را، با اتفاق آرأ تصویب کرد
شورای امنیت ملل متحد، مسودۀ پیشنهاد شده از سوی فرانسه را، با اتفاق آرأ تصویب کرد

شورای امنیت ملل متحد امروز فیصله نامه ای را در ارتباط با سوریه به اتفاق آرأ تصویب کرد و خواستار تعبیۀ فوری ناظران ملل متحد در ساحۀ تحت ادارۀ شورشیان در شرق حلب گردید.

پیشنویس این فیصله نامه را فرانسه تهیه کرده بود. فرانسه میگوید که جلوگیری از "مظالم گسترده" از سوی نیرو های سوری و به ویژه شبه نظامیان، حتمی می باشد.

شورای امنیت ملل متحد صبح امروز به وقت نیویارک، فیصله نامه را به تصویب رسانید که در آن از ملل متحد و سایر نهاد ها خواسته شده تا روند تخیلۀ افراد از ساحات شرق حلب را نظارت کنند. در فیصله نامه همچنان از بان کی مون سرمنشی ملل متحد خواسته شده که فوراً با سوریه و سایر جوانب، روی امنیت و تنظیم سفر فوری مفتشین به مذاکره بپردازد.

سفرای فرانسه و روسیه در ملل متحد، که پیشنویس یا مسوده های متفاوتی را پیشنهاد کرده بودند، بیش از سه ساعت بحث و گفتگو در عقب دروازه های بسته، بالاخره روی طرح فرانسه به موافقت رسیدند.

این فیصله نامه همچنان از همه جوانب ذیدخل در نبرد سوریه میخواهد که برای ملل متحد و شرکای آن، به گونۀ فوری و بدون قید و شرط، زمینۀ رسانیدن کمک های بشری و طبی به مناطق آسیب دیده را مهیا ساخته و به افراد غیرنظامی در تمام حلب و سراسر سوریه احترام گذاشته و به محافظت آنان بکوشند.

سمانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد از این فیصله نامه استقبال کرده و آن را عالی خواند، اما افزود که آنچه مهم است، تطبیق این فیصله نامه می باشد.

ژان مارک آیرو وزیر خارجۀ فرانسه نیز ، پس از تصویب پیشنویس طرح شدۀ کشورش در شورای امنیت، این اقدام را گام نخست خوانده و از همه جوانب، به ویژه حکومت سوریه و متحدین اش، خواست که فیصله نامۀ شورای امنیت ملل متحد را بی درنگ عملی سازند و یک آتش بس پایدار را در سراسر سوریه نافذ کنند.

در عین حال گفته میشود که روند خروج باشندگان از ساحات تحت ادارۀ شورشیان در حلب ادامه داشته و ترکیه میگوید که تعداد افراد بیرون شده از شرق حلب، صبح امروز به بیست هزار نفر رسید.

در میان نجات یافتگان، ده ها کودک یتیم نیز دیده میشوند که والدین خود را در جریان جنگ از دست داده اند. ادارۀ حفاظت اطفال سازمان ملل متحد میگوید که ۴۷ طفل یتیم نیز از یک یتیم خانه در شرق حلب، به ساحۀ مصئون انتقال یافته اند. وضعیت شماری از این کودکان یتیم، رقت بار خوانده شده است.

ماتیو ریکرافت، سفیر بریتانیا در ملل متحد، در نشست امروز شورای امنیت گفت هر کسی که در سوریه جنایات جنگی را مرتکب میشود، باید بداند که این کار هایش بی بازخواست نخواهد ماند و عواقبی در پی خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG