لینک های دسترسی

سفر رهبر اتحادیه عرب به سوریه


دیدار رئیس اتحادیۀ کشور های عرب با رئیس جمهور سوریه

سوریه می گوید بشار الاسد ریس جمهور آنکشور ونبیل العربی رئیس اتحادیۀ کشور های عرب در موردشماری از " گام های عملی " برای سرعت بخشیدن به پروسه اصلاحاتدر جریان مذاکرات روز شنبه ، به توافق رسیده اند .

آژانس خبری دولتی سوریه همچنان خبر داده است که العربی مداخلات خارجی را در احتجاجات سوریه، رد نموده است.

قرار بود آقای العربی به روز چهارشنبه عازم سوریه شود ولی سوریۀ تقاضای تعویق سفر وی را نمود.

توقع میرود که رئیس اتحادیۀ کشور های عرب نگرانی های سرکوبی احتجاج کنندگان ضد دولتی را با دیس جمهور سوریه شریک سازد که از ماه مارچ بدینسو در حدود ۲ هزار و دوصد تن آنان کشته شده اند.

حکومت سوریه گروه های جنایت کار و دهشت افگن را مسؤول اکثرخشونت ها عنوان نموده است.

در عین حال فشار های بین المللی بر حکومت سوریه برای سرکوبی خشونت بار مخالفین تزیید یافته است.

XS
SM
MD
LG