لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ تظاهرات خشونت آمیز در سوریه


اشتراک کنندگان تظاهرات در سوریه علیه حکومت شعار میدهند.

کارمندان أمور حقوق بشر خبر داده اند که نیرو های امنیتی سوریه، به روز جمعه در شهر حُمص بر مردم گلوله باری نموده و حد اقل پنج تن را کشته اند. این در حالیست که تظاهرات ضد حکومتی در سراسر سوریه، ادامه می یابد.

فعالین میگویند، نیرو های امنیتی سوریه، ریاض سیف یک رهبر مخالف را، در جریان تظاهراتی به طرفدار دیموکراسی در منطقۀ "میدان" شهر دمشق توقیف نموده اند.

با وجود استقرار نیرو های امنیتی از سوی حکومت در سراسر سوریه، به گفتۀ شاهدان عینی، ده ها تن از مظاهره کنندگان امروز در ساحۀ "میدان" راهپیمایی نموده و با دادن شعار ها، خواستار انحلال حکومت بشار الأسد گردیدند.

رهبران مخالف، از اعتراض کنندگان خواسته بودند تا بعد از برگزاری نماز جمعه، به جاده ها بر آمده و به خاطر آنچه آنها "روز دفاع" نامیدند، به مظاهرات بپردازند.

XS
SM
MD
LG