لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش تازه: "ارتباط مستقیم" بین استخبارات پاکستان و طالبان


گزارش تازه: "ارتباط مستقیم" بین استخبارات پاکستان و طالبان

گزارش تازه از یک یونیورستی در برتانیه میگوید، مدارک واضحی را ثبت کرده است که نشان میدهد بین اداره استخبارات پاکستان و طالبان در افغانستان ارتباط مستقیمی موجود است.

گزارشی یک یونیورستی در برتانیه میگوید، مدارک واضحی را ثبت کرده است که نشان مبدهد بین اداره استخبارات پاکستان و طالبان در افغانستان ارتباط مستقیمی موجود است.

گزارش فاکولته اقتصاد لندن میگوید، آی اس آی پاکستان نه تنها جنگجویان طالب را در افغانستان تمویل کرده، به آنها پناه داده و آنها را تربیه میکند، بلکه در شورای رهبری این جنبش نیز شرکت نموده است.

یک تن از مقامات اردوی پاکستان این ادعا ها را بد خواهی و بی اساس خواند.

اساس این مطالعه را مصاحبه با ۹ قوماندان طالب در افغانستان تشکیل میدهد که در شروع ماه جاری انجام یافت. اکثر این طالبان گفته اند که در شورای عالی طالبان آی اس ای حظور داشته است.

گزارش مینگارد که مساعی حکومت افغانستان و قوای به رهبری ناتو برای ختم شورش در افغانستان تنها به کمک پاکستان میتواند به موفقیت بانجامد.

پاکستان طالبان را در رسیدن به قدرت در افغانستان در سال های ۱۹۹۰ کمک کرد. ولی این کشور، پس از حمله یازده سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده، بنابر فشار های متعدد، حمایت خود را از آنان قطع نمود.

حکومت پاکستان اکنون علیه تندروان طالب در پاکستان در حال جنگ بوده و در سال جاری، ملا عبدالغنی برادر، رهبر شماره دو طالبان را در کراچی دستگیر نمود.

XS
SM
MD
LG