لینک های دسترسی

قانونی: خلا کنفرانس اول بن عدم اشتراک طالبان بود

  • انیسه درانی

قانونی: خلا کنفرانس اول بن عدم اشتراک طالبان بود

محمد یونس قانونی یکی از اشتراک کننده های کنفرانس اول بن که از یک جناح مشخص نمایندگی می کرد در مورد کنفرانس اول بن گفت آن کنفرانس در شرایط معین و یک زمان معین دایر شد و اینکه برخی از گروه ها از جمله طالبان در آن نبودند، این مسئله را به عنوان خلا کنفرانس بیان می کنند.

به عقیده آقای قانونی این مسئله خلا بزرگی نبود. او میگوید در کنفرانس اول بن طالبها در افغانستان صفر شده بودند حداقل از افغانستان به پاکستان متواری شدند طالبها در موقعیتی نبودند که در کنفرانس سرنوشت سازبن شرکت میکردند."

این عضو شورای ملی افغانستان که قبلا سمت ریاست ولسی جرگه را به عهده داشت در مورد فرصت های نیز صحبت کرد که کنفرانس بن برای افغانستان و افغانها به ارمغان آورد.

او گفت "آن کنفرانس بهترین فرصت را برای مردم افغانستان وبهترین زمینه را برای ساختن افغانستان جدید بر مبنای دیموکراسی نهاد سازی براساس دیموکراسی رفتن بسوی توسعه ویک آیندۀ جدید در افغانستان فراهم ساخت."

اما به نظر آقای قانونی کلان ترین اشتباهی که در آن کنفرانس صورت گرفت نه درموافقنامه بن ، بلکه بعد ها درتطبیق این موافقتنامه بود که دنیا روی یک تیم ضعیف در افغانستان اتکا کرد و تصورمیشد که این تیم مفاد موافقتنامۀ بن را درمورد نهاد سازی حاکمیت قانون تحقق دموکراسی، توسعه و رفتن به سوی توسعۀ سیاسی واقتصادی درافغانستان و قدرت تطبیق آن را دارد.

پس از برگزاری کنفرانس بُن محمد یونس قانونی خود سال های زیاد یکی از اعضای کابینه بود که پست های متعددی را نیز به عهده داشت.

اما وی به این نظر است که تیم حاکم در جریان ده سال گذشته نتوانسته است از فرصت های طلایی که جامعه بین المللی برای افغانستان فراهم کرده بود، استفاده درست به عمل بیاورد.

وی ابراز امیدواری کرد که کنفرانس دوم بن که ریاست آن را افغانستان به عهده دارد، بتواند برای آینده افغانستان گام های بهتری بردارد.

XS
SM
MD
LG