لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان یک زن را در زابل دُره زدند


طالبان مسلح هنوز در مورد محکمۀ صحرایی اظهار نظر نکرده اند.

این رویداد در ۲۵کیلومتری مرکز ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، عصر دیروز به وقوع پیوسته است.

احمدولی یک باشندۀ ولسوالی شاه‌جوی به صدای امریکا گفت که طالبان مسلح برای تماشای حکم محکمۀ شان صدها تن را در منطقۀ «جعفرو» ولسوالی شاه‌جوی فراخوانده بودند.

احمدولی گفت که در این محکمه اتهام روابط نامشروع علیه یک زن و دو مرد وجود داشت و فردی که قصاص شد به قضیۀ یک قتل متهم بود.

مقامات مسؤول ولایت زابل از اظهار نظر در این مورد خودداری می‌کنند؛ اما یک تن از مسؤولین ولسوالی شاه‌جوی که خواست نامش فاش نشود، به صدای امریکا گفت که در مورد این محکمۀ صحرای برای مقامات امنیتی ولایت زابل اطلاعات قبلی رسیده بود.

منبع افزود که طالبان مسلح در مناطق تحت کنترول شان، تمام مردم منطقه را برای تماشای محکمۀ صحرایی شان فراخوانده بودند و بیش از دوصد طالب مسلح امنیت این محکمۀ صحرایی را تأمین می‌کردند.

طالبان مسلح هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

محکمۀ صحرایی در افغانستان تازه‌گی ندارد، بلکه مخالفین مسلح در جریان سال‌های گذشته ده‌ها مورد حکم محکمۀ صحرایی را صادر کرده اند؛ در آخرین مورد در اواخر سال گذشتۀ خورشیدی، طالبان مسلح یک سرباز اردوی ملی را تیرباران کردند.

محکمۀ صحرایی تنها از سوی مخالفین مسلح صورت نمی‌گیرد، بلکه به گفتۀ آگاهان، به دلیل نبود محکمۀ عادل در بسیاری موارد از سوی ریش‌سفیدان قومی و ملک‌ها نیز در مناطق دوردست صورت می‌گیرد.

XS
SM
MD
LG