لینک های دسترسی

Breaking News

از زندگی طالبانی تا زندگی عادی


محمد علی قوماندان پیشین طالبان
در ولایت کندز تا کنون ۳۴۴ شورشی پیشین از خشونت دست برداشته و از طریق روند ادغام مجدد ، به زنده گی عادی عودت کرده اند.

محمد علی یکی از قوماندان قبلی طالبان که در ولسوالی علی آباد کندز با پروسه صلح پیوسته است، از زندگی فعلی اش کاملا راضی است. "قبلاً زندگی ام در ترس وهراس از طیاره ونیروهای دولتی میگذشت ولی از زمانی که همراه با ۱۵ تن از همراهانم به پروسه صلح پیوسته ام به معنی واقعی زندگی پی برده ام."

"تمام افرادم مصروف کار وزندگی استند و در منطقه یی که قبلاً بازسازی را اجازه نمیدادیم، اکنون کارهای بازسازی در بخش احداث سرک واعمار پلچک ها به شدت ادامه دارد."

وحیدالله رحمانی، منشی شورای صلح کندز، از تمام افرادمخالف میخواهد تا به مناسبت روز صلح و وحدت ملی به روند صلح پیوسته و از جنگ و برادر کشی دست بردارند. آقای رحمانی گفت به زودی فرصتهای اشتغال برای ۵۰۰ تن از افرادی که به روند صلح پیوسته اند، مهیا خواهد شد.

مقامات محلی میگویند، برای جنگجویانی که دوباره به اجتماع میپیوندند آموزشهای حرفوی داده میشود تا در اشتغال یابی با آنها کمک شود.

با باور آقای رحمانی یکی از عمده ترین دلایل پیوستن جوانان به گروهای تبهکار و شورشی، نبود فرصتهای اشتغال است. "اگر ما قادر به تأمین شرایط کار آبرومندانه برای قشر جوان کشور باشیم به یقین گفته میتوانم که هیچ جوانی در صفوف مخالفین دولت قرار نخواهد رفت."
XS
SM
MD
LG