لینک های دسترسی

Breaking News

کاروان صلح مهاجرینِ افغان مقیم پشاور به کابل رسید


کاروان صلح تورخم تا زمان پذیرفته‌شدن خواست‌های شان در چمن حضوری کابل مستقر خواهد شد

اعضای کاروان صلح جوانان مهاجر افغان در پاکستان "کاروان صلح تورخم" ظهر دوشنبه (۴ سرطان) به کابل رسیدند و این گونه آنها سفر پیادۀ شان را از تورخم تا کابل به منظور تأمین صلح در افغانستان تکمیل کردند.

رسیدن این کاروان استقبال شهروندان کابل را در پی داشت. به شمول وزیر مهاجرین، برخی باشندگان کابل به اعضای این کاروان گل‌ تقدیم کردند.

جرنیل پشتون، مسؤول "کاروان صلح تورخم" به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که مسیر تورخم – کابل را هفت روز پیاده طی کرده اند و برای بلندکردن خواست‌های صلح‌جویانۀ شان در چمن حضوری کابل مستقر خواهند شد.

جرنیل پشتو که اصلاً باشندۀ ولایت پکتیا است، اکنون در پشاور مهاجر است. او گفت که آنان از حکومت و جنگجویان طالب خواهان ختم جنگ و تأمین صلح اند.

او گفت: "نام صلح را برایش داده ایم که صلح می‌خواهیم؛ اما در پشت این صلح مواردی زیادی نهفته است، احساس است، محبت است، محبت اسلامی است، ما برخاسته ایم تا احساس صلح را بیابیم".

به گفتۀ وی، هنگامی که این جنبش از پشاور آغاز شد، هفت عضو داشت.

جمیل‌خان عزیزی، عضوی دیگر این جنبش که در اکوره ختک پشاور مهاجر است، گفت که این خستگی و پیاده روی از تورخم تا کابل را به این دلیل متحمل گردیده که از جنگ خسته شده است.

او گفت: "۳۰ – ۴۰ سال ما در پاکستان مهاجریم؛ چون در وطن خود ما جنگ است، جنگ بس است، از دولتمردان و بزرگان صلح می‌خواهیم، از طالبان صلح می‌خواهیم".

به گفتۀ اعضای این جنبش، تا زمانی که به خواست آنان پاسخ مثبت داده نشود، به این حرکت شان ادامه خواهند داد.

پیش از این جنبش، کاروان صلح هلمند نخستین جنبشی بود که برای دادخواهی تأمین صلح از لشکرگاهِ هلمند تا کابل، ۷۰۰ کیلومتر را پیاده طی کرد.

کاروان صلح هلمند که اکنون به حرکت مردمی مشهور است، از دیروز یکشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کابل، تحصن کرده است. اعضای این جنبش در نظر دارند که فردا سه شنبه در مقابل یکی از سفارت‌ها در کابل – که به باور این حرکت آن کشورها بر طالبان نفوذ دارند - بروند و به تحصن شان ادامه دهند.

سفارت امریکا، روسیه، پاکستان و ایران شامل فهرست تحصن این کاروان است.

XS
SM
MD
LG