لینک های دسترسی

Breaking News

دو ترک افغان تبار در انتخابات محلی ترکیه رقابت می‌کنند


دو کاندید افغان تبار انتخابات محلی ترکیه
دو کاندید افغان تبار انتخابات محلی ترکیه

دو ترک افغان تبار به عنوان نامزدان مستقل برای ریاست شاروالی دو ساحۀ زیتین برنو و بیلیک دوزو در شهر استانبول، رقابت می‌کنند در حالیکه قرار است انتخابات محلی در ترکیه به تاریخ ۳۱ مارچ برگزارشود.

اصلان اسلام ترکمن، ۵۳ ساله، در شهر قندهار به دنیا آمده و در سنین کودکی به ترکیه مهاجرت کرد. او اکنون کاندید شاروالی ساحۀ زیتین برنو است. این ساحه محل سکونت طبقه کارگر و همچنان مرکز اقامت چندین جامعه مهاجرین اوزبیک، آیغور و افغان است. ترکمن از ۳۵ سال به اینسو در این ساحه زندگی می‌کند.

ترکمن، معاون اتحادیه انجمن های افغانستان در استانبول نیز است و او در این انتخابات، متکی به حضور حدود پانزده هزار افغان ترکمن تبار، ازبیک تبار و آیغورهای می‌باشد که در این ساحه زندگی می‌کنند.

ترکمن به صدای امریکا گفت که می‌خواهد "به همه مردم کمک کند" و تنها به تبار خود یا افغان‌ها اولویت نمی‌دهد.

ترکمن می‌گوید که او انتظار دریافت رای از ترک ها، قزاق ها، ترکمن ها، اوزبیک ها و باشنده گان ترکستان شرقی و همچنان مردم ترابزون، قونیه و دیگران را دارد.

عزت سادات ۳۶ ساله، یک ترک افغان تبار دیگر برای کسب کرسی شاروالی بیلیکدوزوتلاش می‌کند که تعداد زیادی از پناهجویان افغان در آن زندگی می‌کنند.

سادات، که بیست سال پیش از ولایت جوزجان افغانستان به ترکیه مهاجرت کرده است، می‌گوید که تبعیض علیه افغان تبارها در ترکیه وجود دارد.

سادات به صدای امریکا گفت که "افغان های مقیم ترکیه فقط افرادی نیستند که پس از فروپاشی حکومت اخیر افغانستان به طورغیرقانونی وارد این‌ کشور شده اند".

به گفته سادات، در ترکیه تاجران افغانی حضور دارند که در صنعت قالین بافی صد ها نفر را به کارگماشته اند و در سکتور های کشاورزی، مالداری و چپلک سازی کار می‌کنند و او می‌خواهد این واقعیت جامعه افغان مهاجر در ترکیه را به ترکی ها تشریح بدهد.

طبق ارقام ارایه شده توسط انستتیوت آمار ترکیه که یک اداره دولتی است، در طول سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۶۴ هزار افغان در ترکیه زندگی می‌کرد و تا ختم این سال، بیش از سیزده هزار شهروند دیگر افغانستان به ترکیه، پناه آوردند.

بر اساس آمارارایه شده توسط ریاست مهاجرت ترکیه، بیش از ۶۸ هزار پناهجوی افغان به دلیل مهاجرت غیر قانونی، از ترکیه اخراج شده اند.

ترکمن و سادات، برمبنای نتایج انتخابات گذشته، فرصت اندک برای پیروزی در انتخابات دارند. زیتن برنو، پایگاه حزب حاکم عدالت و توسعه تلقی می‌شود در حالیکه بیلیک دوزو، از سال ۲۰۱۴ به اینسو، توسط حزب مخالف جمهوریخواه خلق، اداره می‌شود.

گروه

XS
SM
MD
LG