لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش فروشات سلاح در ایالات متحده در زمان دانلد ترمپ


سخن رانی رئیس جمهور دانلد ترمپ در انجمن صاحبان اسلحه و حمایت او از حقوق داشتن سلاح

دانلد ترمپ اولین رئیس جمهور ایالات متحده بعد از رانلد ریگن از ١٩٨٣ به این سو بود که روز جمعه در انجمن ملی سلاح داران امریکا – گروه حامی حق مالکیت سلاح است خطابه ایراد کرد.

ترمپ در زمان مبارزات انتخاباتی خویش برای مقام ریاست جمهوری گفته بود که هیلری کلنتن، رقیب وی، تعدیلات دوم قانون اساسی را که داشتن سلاح را برای امریکایان تضمین می کند، از بین می برد. اما پیروزی ترمپ نیز برای معامله گران اسلحه و هواداران آن نتیجه مختلطی را به بار آورده است.

بیانیه رئیس جمهور دانلد ترمپ دربزرگترین سازمان حقوق داشتن سلاح با استقبال زیادی مواجه گردید.

دانلد ترمپ براک اوباما را متهم به سلب حقوق داشتن سلاح می کند و میگوید "هجوم هشت ساله ای بر آزادی ناشی از تعدیلات دوم قانون اساسی به طورقطعی به پایان رسید. شما یک قهرمان واقعی و دوستی در قصر سفید داردید."

انجمن ملی سلاح داران امریکا از پیروزی دانلد ترمپ در نوامبر گذشته استقبال کرده و آنرا پیروزی برای فعالان حقوق داشتن سلاح توصیف کرد. اما پیروزی او تغیری زیادی را در خریداری سلاح بوجود نیاورد.

ارقامی را که دفترتحقیقاتی فدرالی (اف بی آی) ارائه میدهد میرساند که بازرسی به سابقه اشخاص برای خریداری سلاح از ١٥ تا ٢٠ در صد در ماهای جنوری و فبروری پایین آمده و این کاهش در مارچ نیز مشهود است.

دلیل؟

تام جنکنز از نووا فایرآرمز می گوید خوف ازین است که سلاح ممکن (از بازار) ناپدید شود، اما اینکار صورت نمی گیرد، بنا برین آنها برای خرید متردد شده اند.

کسانی که طرفدار کنترول سلاح اند ازین که کاهشی در فروشات سلاح رخداده است ترغیب شده اند، اما با آنهم می گویند که تعداد بیشمار سلاح هنوز نیز در دسترس امریکایان قرار دارد.

کرس براون از برادی کمپاین می گوید "ما درینجا تعداد بیشماری داریم، مقدار زیادی از سلاح درین کشور موجود است، به تناسب مردم سلاح بیشتری یا برابر به آن تفنگ در دسترس است."

فروشندگان سلاح می گویند که آنها تنها و تنها به آن اتباع این کشور سلاح می فروشند که تابع قوانین بوده و آنرا به منظور دفاع از خود یا برای شکار می خرند.

تام جنکنز، از نووا فایرآرمز از فروشات سلاح دفاع نموده می گوید "درین ایالت، هرگاه نتوانید کدام یک را دریابید، درین صورت آنرا به دست آورده نمی توانید، درصورتی که به قوانین ایالت پابند باشید."

اما در نمایشگاهای سلاح و یا در انترنت، بسیاری از خریداران اسلحه می توانند از باز رسی به سابقه خویش فرار کنند. این مطلب را کرس براون از کمپاین جلوگیری از خشونت ناشی از سلاح بیان داشته افزود "می توانیم مثلی بیاوریم. این به این می ماند که به میدان هوایی رفته بگوییم، "دهشت افگنان به این مسیرخوش آمدید، ازین راه بروید."

به اساس گفته های برادی کمپاین همه ساله سلاح ٣٢ هزار تن را در ایالات متحده به کام مرگ می برد. گروه برادی کمپاین برضد داشتن سلاح تبلیغ می کند. کرس براون بانی این بنیاد سخنگوی سابق قصر سفید در زمان رانلد ریگن بود و در جریان حمله بر این رئیس جمهور در ١٩٨١ زخمی نیز شده بود.

دانلد ترمپ در کتابی که در سال ٢٠٠٠ به نشررسانیده بود از برخی اقدامات کنترول به شمول منع فروش سلاح تهاجمی جانب داری نموده بود.

اما بعدا به حیث کاندید ریاست جمهوری او از موقفش بازگشت کرده و خودرا مدافع سرسخت دارندگان سلاح معرفی کرد.

آیا با پیروزی ترمپ، فروشات سلاح صدمه دیده است؟

تام جنکنز از نووا فایرآرمز می گوید "شما فقط در خزان یا قبل از کرسمس با ما در تماس شوید، در آن وقت نیز ممکن همین سناریو را خواهید شنید، ممکن من با آن موافق باشم، اما درحال حاضر یک اندازه سر وقت است (که چیزی درین مورد گفته شود)."

XS
SM
MD
LG