لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ: "اجازه نمی دهیم امریکا پناهگاه تندروان گردد"


دونالد ترمپ حین سخنرانی در مجلس مشترک کانگرس امریکا
دونالد ترمپ حین سخنرانی در مجلس مشترک کانگرس امریکا

رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی اش در مجلس مشترک کانگرس امریکا گفت "اجازه نمی دهم کشور ما پناهگاه امن تندروان و افراطی ها گردد."

دونالدترمپ به گونۀ مشخص از کدام کشور ویژۀ نام نبرد و در بارۀ اینکه چگونه با دهشت افگنی و گروه داعش مبارزه می کند هم چیزی نگفت اما تاکید ورزید که گروه داعش به زن، مرد، مسلمان و مسیحی رحم نکرده و وی در صحبت با کشور های متحد امریکا و سایر ممالک مسلمان، با آنان در محو کامل این گروه از کرۀ زمین کار خواهد کرد.

آقای ترمپ باوجودیکه از کشور های مثل افغانستان، عراق و سوریه ذکر نکرد اما یاد آور شد که حکومت به رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است.

حکومت آقای ترمپ پس از آزمایش میزایل بالستیک ایران، تعزیرات جدیدی بر تعدادی از افراد و شرکت های ایرانی وضع کرده و دونالدترمپ در تویتر خود نگاشت که ایران با "آتش بازی نکند."

دونالدترمپ "حراست و حفاظت از مردم امریکا" را وظیفۀ حکومت عنوان کرده گفت با اتخاذ گام های قوی مردم مان را در برابر "دهشت افگنی اسلام افراطی" یا "تروریزم اسلام افراطی" محافظت خواهیم کرد.

رئیس جمهور ترمپ گفت "تروریزم اسلام افراطی" باید متوقف گردد.

برخی از رسانه های امریکایی قبل از آغاز سخنرانی آقای ترمپ به نقل از منابع قصرسفید گفتند که مک ماستر مشاور امنیت ملی آقای ترمپ به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود تا از استفادۀ این جمله پرهیز کند چرا که به باور آقای مک ماستر استفاده از "تروریزم اسلام افراطی" باعث صدمه رسانیدن و آزردن برخی از متحدین این کشور خواهد شد؛ اما، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود از این عبارت پرهیز نکرد.

دونالدترمپ در آغاز سخنرانی خود با یادآوری از حملات بر مراکز و قبرستان های یهودی و حملات مسلحانۀ هفتۀ گذشته در شهر کنزاس هر گونه تهدید ضد سامی و خرابکاری را محکوم کرده گفت که واکنش امریکایی ها در برابر این اقدامات نشان داد که اگرچه "ما از لحاظ پالیسی ها با هم اختلاف داریم اما این کشور یکجا با هم در محکوم کردن اعمال شیطانی و نفرت انگیز به هر نوع و شکل آن متحد و قوی استیم."

آقای ترمپ با تاکیدبر بررسی شدید گفت باید قانون بررسی سرحدات ما شدید تر شده و آنانیکه وارد این کشور می گردند "این کشور را حمایت کرده، دوست داشته و به ارزش های آن احترام قایل شوند."

رئیس جمهور امریکا بدون اینکه از کدام کشور مشخصی نام ببرد گفت "نهایت بی پروایی خواهد بود به افرادی اجازۀ دخول به امریکا را بدهیم که بررسی دقیق ما در بارۀ آنان در کشور های شان به درستی صورت نگیرد."

رئیس جمهور ترمپ گفت ایالات متحده در گذشته ۳ تریلیون دالر را در شرق میانه به مصرف رسانیده است که می توانیم از آن دو بار در اعمار مجدد امریکا استفاده کنیم.

آقای ترمپ در سخنرانی خود از اعمار مجدد زیربناها در امریکا صحبت کرده پروژه های به ارزش "۱ تریلیون دالر را در عرصۀ پروژه های زیربنایی" به کانگرس پیشنهاد کرد.

دونالدترمپ در تمام سخنرانی خود حتی یکبار هم از روسیه، تهدیدات ناشی از آن کشور در اوکراین و اروپا چیزی نگفت اما گفت آنانیکه از کشور های دیگری لابی گری می کنند در تمام عمر شان اجازۀ کار به دست نخواهند آورد.

برنامۀ مهاجرت

کارکرد چهارهفتۀ نخست رئیس جمهور ترمپ، بخشی از سخنرانی وی را در برابر نمایندگان کانگرس تشکیل می داد.

در این سخنرانی رئیس جمهور که " تجدید روحیۀ امریکایی" نام داشت، آقای ترمپ گفت که تمام کشور ها، دوستان و متحدین ما شاهد یک امریکای قوی خواهند بود.

پیش از سخنرانی آقای ترمپ، شان سپایسر، سخنگوی قصرسفید گفته بود "در مورد مهاجرت" صحبت خواهد کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً در مورد مهاجرت و مشکلات ناشی از مهاجران غیرقانونی به امریکا صحبت کرده ضمن تداوم اخراج مجرمین، قاتلین و کانگستر ها از امریکا، بر اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکسیکو تاکید کرد.

آقای ترمپ تاکید ورزید که موفقیت در شرایط و اوضاع بی قانونی و هرج و مرج امکان پذیر نیست. او گفت که با تطبیق قانون و جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی، فضای امن زندگی فراهم خواهد شد.

رئیس جمهور ترمپ گفت باید قانون در سرحدات ما تطبیق و نافذ گردد. او گفت که وظیفۀ ما حراست و حفاظت از مردم و شهروندان امریکا است.

آقای ترمپ در این سخنرانی اش خواهان ایجاد مشاغل بیشتر در امریکا، لغو و تبدیل برنامۀ مراقبت های صحی و افزایش مصارف اردوی این کشور شد.

رئیس جمهور گفت که همواره در بخش تقویت سرحدات کشور های دیگر کار کرده ایم اما در عبور و مرور افراد از سرحدات خود ما هیچ کاری صورت نگرفته است.

دونالدترمپ گفت که خواهان تقویت و تجهیز اردوی ایالات متحده بوده و می خواهد با تجهیز اردوی امریکا "نظامیان ما باید پیروز گردند." رئیس جمهور ترمپ خواهان افزایش بودجۀ نظامی این کشور به ۵۴ میلیارد دالر شده است.

او گفت که با پیشنهاد بودجۀ نظامی اردو را دوباره احیا کرده و به تمویل و رسیدگی به افراد کارکشته و بازنشسته های نظامی خواهد پرداخت. رئیس جمهور ترمپ گفت آن افراد زندگی شان را به خطر انداخته اند و امروز باید به آنان رسیدگی گردد.

در میان مهمانان که از جانب رئیس جمهور ترمپ به کانگرس دعوت شده بودند، یکی هم همسر افسر کشته شدۀ امریکایی در یمن بود. وی گفت باید به خانواده های قربانیان امریکایی رسیدگی بهتر صورت گیرد.

آقای ترمپ مانند حضورش در مبارزات انتخاباتی، یکبار دیگر حکومت بارک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده از فرسایش اقتصادی، فرار مشاغل و بسته شدن فابریکه ها یاد آوری کرده وعده سپرد که حکومت تحت رهبری وی هزاران هزار شغل را به ایالات متحده خواهد کشاند و مانع فرار مشاغل از این کشور خواهد شد.

رئیس جمهور تاکید کرد که قوانین فرسوده باید از بین بروند. وی از لغو برنامۀ تجارت فرا اوقیانوسیه دفاع کرده گفت در صحبت با صدراعظم جاپان و کانادا روی ایجاد مشاغل به زنان و دسترسی آنان به بازار و زندگی مرفه بحث کرده است.

اولویت امریکا - ناتو

دونالدترمپ در جریان سخنرانی خود یکبار دیگر تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده تا "امریکا در اولویت قرار گیرد".

آقای ترمپ گفت که خواهان تعامل مستقیم، قوی و معنی دار" در پالیسی خارجی مان با جهان خواهیم بود.

دونالدترمپ گفت ایالات متحده امریکا "متحد ناتو" خواهد بود اما شرکای ایالات متحده در ناتو باید "تعهدات مالی خود" را در عملیات ستراتیژی و نظامی انجام دهند.

او گفت که ما هم حقوق مان را به عنوان یک کشور دارا می باشیم، "وظیفه من نمایندگی از جهان نیست و بلکه نمایندگی از ایالات متحده است."

آقای ترمپ گفت جهان باید از اشتباهات گذشته که به خاطر جنگ خرابی و ویرانی به میان آمد بیاموزد.

دونالدترمپ در اخیر سخنرانی اش تاکید کرد که کشورش "خواهان صلح و ثبات است و جنگ نمی خواهد. دشمنان دیروز ما دوستان امروز ما اند."

رئیس جمهور ایالات متحده گفت زمان برای کوچک اندیشیدن خاتمه یافته است. او خطاب به مردم کشورش گفت "به خودتان، آیندۀ تان و امریکا اطمینان کنید."

واکنش دموکرات ها

ستیف بیشیر والی پیشین ایالت کینتکی از جملۀ دموکرات های بود که واکنش حزب خود را در برابر سخنرانی آقای ترمپ بیان داشت.

آقای بیشتیر گفت"رئیس جمهور ترمپ تهدید های جدی به امنیت ملی ما را از جانب روسیه که دوست ما نیست نادیده گرفت. در حالیکه متحدین ما را که با ما یکجا پهلو به پهلو جنگیده اند و در یک جهان خطرناک دوستان ما اند ازما بیگانه ساخت."

والی پیشین ایالت کینتکی با اعتراض به برنامۀ امنیت داخلی آقای ترمپ گفت "رسیدگی ترمپ به امنیت ایالات متحده را کمتر امن ساخته اما علیه مهاجران و پناهجویان اعلام جنگ کرد."

آقای بیشیر در واکنش به تقاضای رئیس جمهور ترمپ مبنی بر لغو و تبدیل برنامۀ مراقبت های صحی امریکا گفت "این برنامه به برخی إصلاحات نیاز دارد اما تاکنون پیشنهادات جمهوریخواهان به پوشش برخی از مردم می انجامید و بسیاری خانواده ها با مصارف هنگفت پوشش کمتر صحی خواهند داشت."

ستیف بیشیر گفت "رهبران واقعی تمسخر و انقسام را گسترش نمی دهند بلکه تقویت، اتحاد، مشارکت و راه های حل واقعی را به عوض ضرب الاجل ها و تهمت ها ترویج می کنند."

XS
SM
MD
LG