لینک های دسترسی

Breaking News

قضیۀ دیدار حقوقدان روسی با فرزند ترمپ، داغ تر شده میرود


در واشنگتن، انکشافات تازۀ سیاسی پیرامون تماس های گروه کاری ترمپ با روس ها، بار دیگر سرخط خبر ها گشته است. پس از آن که خبر دیدار سال گذشتۀ فرزند ترمپ با یک حقوقدان روسی فاش گردید، اکنون راجع به ماهیت آن دیدار، توضیحات ضد و نقیضی داده میشود.

پسر رئیس جمهور ترمپ نخست گفته بود که در این دیدار، بحث روی یک برنامۀ متروک فرزندی گرفتن کودکان روسی متمرکز بود، اما بعداً سخن اش را تغییر داده و گفت که ناتالیا واسیلنیتسکایا، بانوی حقوقدان روسی، وعدۀ تشریک معلومات زیانبار به هیلری کلنتن را به او داده بود.

اما ناتالیا که با دونالد ترمپ جونیر دیده بود، میگوید که فقط میخواست مسایل تحریمات امریکا با روسیه را مورد بحث قرار دهد.

ناتالیا در مصاحبه با ان بی سی نیوز گفت که او هیچ ارتباطی با کرملین نداشته و نه هم کدام معلوماتی در اختیار داشت که برای هیلری کلنتن زیانبار باشد.

پسر ترمپ حال میگوید که حاضر است در مورد این مسئله، هر آنچه میداند به کانگرس بازگو کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور پوتین میگوید که قصر کرملین از دیدار کارمندان ارشد گروه ترمپ با یک حقوقدان روسی در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته، آگاهی ندارد.

روزنامۀ نیویارک تایمز دیشب گزارش داد مردی که زمینۀ ملاقات فرزند ارشد دونالد ترمپ با وکیل مدافع روسی را فراهم آورده بود، در یک ایمیل به فرزند ترمپ بیان داشته بود که منبع معلومات آسیب ناک برای کمپاین هیلری کلنتن، حکومت روسیه میباشد.

نیویارک تایمز میگوید این گزارش اش بر أساس معلومات کسب شده از سه نفریست که از محتویات این ایمیل آگاهی دارند.

دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترمپ فقط در همین چند روز اخیر راجع به آن دیدار آگاهی یافته است. سارا هاکبی ساندرز، معاون سخنگوی قصر سفید، دیدار فرزند ترمپ با حقوقدان روسی را، یک تماس معمولی جلوه داد.

با آن که این مسئله فشاری بر ترمپ است، اما مدرک ثابتی نیست که نشاندهندۀ همدستی کمپاین ترمپ با روسیه باشد.

رئیس جمهور ترمپ میگوید در دیداری که اخیراً با رئیس جمهور پوتین داشت، در رابطه با ادعا های دخالت روسیه در انتخابات امریکا، او را چند بار سخت زیر فشار گرفت، مگر با آنهم، ترمپ خواستار گسترش همکاری با روسیه است.

XS
SM
MD
LG