لینک های دسترسی

Breaking News

نجات گیر ماندگان در زلزلۀ ترکیه


نجات گیر ماندگان در زلزلۀ ترکیه

کارمندان نجات که بعد از وقوع زلزله یی به شدت ٧.۲ درجۀ ریکتر در شرق ترکیه فعالیت دارند، یک طفل پانزده روزه را همراه با مادر وی به روز سه شنبه از مخروبه های یک اپارتمان نجات دادند.

این دو تن برای ۴۸ ساعت در داخل اپارتمان گیر مانده بودند. در نزدیکی منطقۀ آنها زلزله بیش از دو هزار منزل را هموار کرده است. پدر طفل نیز در اپارتمان بود اما تا هنوز خبر زنده بودن وی تثبیت نشده است.

اما تا هنوز صد ها و یا هزار ها نفر در زیر مخروبه ها گیر مانده اند و توقع می رود که تعداد مجموعی تلفات بلند برود.

مقامات می گویند که زلزله تا اکنون بیش از ۳۶۶ نفر را هلاک ساخته است و در حدود یک هزار و سه صد نفر را مجروح کرده است.

ادارۀ بین المللی صلیب سرخ گزارش داد که بیش از هفت هزار و پنجصد خیمه و ۲۲ هزار اشتوپ را با آب پاک و غذا به آسیب دیدگان تقسیم کرده است.

XS
SM
MD
LG