لینک های دسترسی

Breaking News

شرق اوکراین در بحران استقلال خواهی


در میان ازدحامی از طرفداران روسیه در شهر دونتسک اوکراین، جوانی که کمرۀ دیجیتل را در دست دارد و آن رویداد را به صورت زنده از طریق یک وب سایت طرفدار اوکراین به نشر می رساند، تلاش دارد از نظر طرفداران روسیه پنهان بماند.

این کار سادۀ نیست اما او می خواهد با این کار فعالین ضد روسیه را از آنچه اتفاق میافتد با خبر سازد.

کولیا میداند که این بازی عاری از خطر نیست اما او تا به حال خود را مصؤون نگهداشته است.

کولیا از طریق یک اپلیکیشن مخابره استفاده می کند – وسیله ای که سایر فعالین هم نظر برای هماهنگی اقدامات شان از آن استفاده میکنند.

کولیا می گوید "با استفاده از این روش ما افرادی را یافت میکنیم که میخواهند در اوکراین باشند.. افرادی که میخواهند از شهر دونیتسک در مقابل اشغال روسیه، دفاع کنند."

در شهر دونیتسک، کشیش های کلیسا ها خود را در خط مقدم قرار می دهند.

این کشیش ها در مرکز شهر دونیتسک، در زیر بناهای تاریخی که نماد شوروی سابق در آن موقعیت دارد، رنگ های آبی و سفید اوکراینی را بلند میکنند و عبادات چندین ساعته را برای اتحاد ملی راه اندازی می کنند.

پترو ماتیشینکو، کشیش کلیسای اوکراینی در کییف میگوید که آنها با خطر متداوم مواجه اند.

پترو ماتیشینکو می گوید "در آغاز ما در چهارراه مرکزی لینین در شهر دونیتسک مراسم عبادات را راه اندازی کردیم و بالای ما توسط دنده ها و سنگ ها حمله صورت گرفت. مردم هنوز هم خشن وشریر اند، آنها به این جا نیز میایند تا خیمه عبادات را تخریب کنند."

آنسو تر از این مرکز، فعالین طرفدار اتحاد اوکراین در یک چایخانه گردهم آمده اند تا از خیمه نظارت کنند. آنها با صدای آهسته برای پاسخ به خیزش های طرفدار روسیه، طرح ریزی میکنند.

سرگی یریومین، رئیس شورای خود مختار نیروی دفاع خودی شهر دونیتسک است.

یریومین می گوید که در یک جنگ تمام عیار داخلی با یک تحرک مقاومت چه اتفاق خواهد افتاد. "مردم درمقابل مداخله روسیه خاموش نخواهند نشست. آنها در این جا با مشکل مواجه خواهند شد و اینجا مانند کریمه نخواهد بود."

مظاهره کنندگان طرفدار اتحاد اوکراین تلاش دارند با طرفداران روسیه مواجه شوند. صد ها تن از آنها به روز شنبه در شهر دونیتسک در حالی راهپیمایی کردند که دست به دست هم داده و نشانۀ از اتحاد شانرا که شرق و غرب را هم وصل میکرد به نمایش گذاشتند. این عمل آنها در سراسر شهر های آن کشور تکرار شد.

مظاهره کنندگان می گویند که شرق و غرب، یکجا اند، آنها می خواهند که اوکراین آزاد و مستقل باشد. در شهر دونیتسک، دیگرانی نیز اند که با این حرکت مخالف اند. هر دو جانب برای یک تنش آمادگی می گیرند.

هِنری ریجویل، خبرنگار صدای امریکا از شهر دونیتسک
ترجمه: محمد هاشم حبیب زاده
XS
SM
MD
LG