لینک های دسترسی

Breaking News

کمک نقدی ملل متحد به هزاران خانوادۀ بیجا شده در شمال افغانستان


کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای ۲۵۰۰ خانواده بیجاشده داخلی، ناشی از جنگ‌ها در شمال افغانستان کمک نقدی توزیع کرد.

برای هر خانواده دالر امریکایی برای تامین معیشت زمستان آنان توزیع گردیده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی‌ها از شمال و شمالشرق افغانستان به مرکز ولایت بلخ در مزارشریف بیجا شده اند و در وضعیت نا گوار به سر می‌برند.

دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال افغانستان می‌گوید که برای ۲۵۰۰ خانواده بیجاشدۀ ناشی از جنگ‌ها در شمال کمک‌های نقدی توزیع کرد.

سریچکو نیومان، رئیس این سازمان در شمال افغانستان به رادیو آشنا - صدای امریکا می‌گوید که این کمک‌ها شامل دوصد دالر امریکایی معادل پانزده هزار افغانی می‌شود که روند توزیع آن برای ۲۶۴ خانواده در ولایت بلخ آغاز گردید.

نیومان گفت "این مساعدت ها برای تمام بیجا شدگان از فاریاب تا بدخشان است که در حدود ۲۵۰۰ خانواده را در بر می‌گیرد که برای مواد سوخت شان است که در سه ماه مصرف کنند و ۲۶۴ تن ازاین خانواده‌ها مربوط به ولایت بلخ است".

سخی ۳۶ ساله از باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آشنا صدای امریکا می‌گوید که شدت نبرد طالبان با نیروهای امنیتی و خشک‌سالی سبب بیجا شدنش از مناطق اصلی شان شده است.

هم اکنون سخی با خانواده ده نفری‌اش در حومه‌ای مزارشریف زندگی می‌کند. سخی گفت "سبب بیجا شدن ما جنگ‌های خانمانسوز طالبان بوده و دیگر سبب آن خشکسالی بود، ما مواشی خود را از دست دادیم، خانه‌های خود را از دست دادیم، یک مقدار در بین جنگ ماندیم، از هیچ جایی برای ما کمک نشده بود، صرف از طرف مهاجرین کمک شده بود و حالی هم در زیر خیمه‌های نازک زندگی می‌کنیم".

زینت ۲۵ ساله از بیجاشدگان روستای میرزاولنگ ولایت سرپل که با شش فرزندش در صف نیازمندان برای کمک مقابل دفتر اداره پناهندگان ملل متحد در مزارشریف ایستاده بود، گفت که فرزندان یتیم‌اش را به مزارشریف رسانده تا از آسیب جنگ‌های داخلی در امان بمانند.

زینت گفت دولت به آنها هیچ کمک هم نکرده است. آنها در سه ماه گذشته هیچ کمک دریافت نکردند، ما حالی در زیر خیمه استیم و در این زمستان اگر کمک نشود، در این سردی تمام اطفال ما تلف می‌شود".

بر اساس معلومات، ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ، در سال جاری بیش از هزاران خانواده از ولایت‌های شمال افغانستان به این ولایت بیجا شده اند.

نظرمحمد مشفق معاون ریاست مهاجرین بلخ گفت "طی امسال ما شاهد پذیرش بیشتر از هفت هزار فامیل شمال کشور بوده ایم، اکثرا در زیر خیمه‌ها و چادرها به سر می‌برند و زندگی رقت باری دارند و هم اکنون ما سی هزار بیجا شده در سطح بلخ داریم و بیجاشدگان که از ولایت های دیگر امده اند، حدود پنج هزار می‌رسند".

این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر بنیاد گزارش ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا اواسط ماه اکتوبر، ۲۷۵ هزار افغان به دلیل خشکسالی و بیش از۲۴۹هزار شهروند افغان، به دلیل جنگ و ناامنی، از مناطق اصلی شان بیجا شده اند.

XS
SM
MD
LG